Generalforsamling 2023 – Referat

Referat fra Generalforsamling søndag den 12. marts 2023, kl. 16.00

Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen. Referent: Jette

Til stede, bestyrelsen: Hanne, Henrik, Claus, Jette, Steve, Henning og Flemming.
Medlemmer af Beboerforeningen, i alt 26.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent:
Flemming Skals blev valgt, og han konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning
Steve fortalte om foreningens aktiviteter i 2022.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab
Kasserer, Hanne gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2024
Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet på nuværende beløb: 125,- pr. voksen.

5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag, hvorfor punktet bortfaldt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Blond og Henrik Pedersen var på valg.
Begge blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges hvert år:
Flemming Skals og Henning Skov blev genvalgt.
Jørgen Jensen stillede op, og blev valgt.

8. Valg af revisor:
Heidi Engvej stillede op og blev genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant:
Henrik BS stillede op og blev valgt.

EVT:
Claus fra bestyrelsen efterspurgte emner til aktiviteter, som de fremmødte medlemmer kunne tænke sig. Der kom følgende forslag:
– Klovn og ridehest, for at tiltrække børnefamilier.
– Vise gamle biler, knallerter og andre spændende køretøjer frem i løbet af sommeren.
– Invitere botaniker til at vise rundt på Eskebjerg Vesterlyng.
– Udflugt til besøgsgård i Alleshave, Langebjerggård.
– Udflugt til Saltbæk Vig
Det blev debatteret, hvordan vi skal gøre opmærksom på foreningen og forsøge at tiltrække nye/flere medlemmer:
– Gå fra dør til dør og snakke med beboerne.
– Stå ved Brugsen, og snakke med beboere på indkøb, hvilket blev omtalt som mindre intimiderende end at stå ved beboernes hoveddør.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

Bestyrelsen holder konstituerende møde den 27.marts, på ordinært møde kl. 19.

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.