Bestyrelsesmøde d. 27. marts 2023

Referat fra konstituerende møde, mandag den 27. marts 2023, kl. 19.00
Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen. Referent: Jette
Til stede: Hanne, Henrik, Claus, Jette, Henning, Jørgen og Flemming.
Afbud: Steve

 

 

Dagsorden

Referat

1: Konstituering:
Beboerforeningen konstituerede sig således:
Formand: Claus Ingemann
Kasserer: Hanne Blond
Sekretær: Jette Jørgensen

2: Siden sidst
Køb af ny cigaretkrukke til pladsen ved Biblioteket: Jette påtager sig opgaven.
Råger: 2 voksne råger er blevet nedskudt i foråret. Rågerne spotter meget hurtigt en jæger, der nærmer sig. Nu venter jægerne på at måtte skyde unger ”på kanten af reden” senere på året.
Mails til medlemmer: Nogle mails fra foreningen ender i TDC´s spamfilter. Hanne og Jette er opmærksomme på, at gensende de fejlede mails fra deres egne mailskonti.
Udhængsskabet ved Brugsen trænger til maling, hvilket Henrik har påtaget sig.
Myretuen: Jørgen og Kim har fældet mange små træer på et areal på Myretuen. Det fældede skal fjernes, men det er stadig for vådt at køre med bil og anhænger på græsset. Arealet, hvor der er fældet træer nu, bør holdes fri for store vækster med bruskrydder hvert år.
På den planlagte arbejdsdag, lørdag den 15. april, finder vi ud af, om det fældede skal køres væk, eller om det skal flyttes til et andet sted på Myretuen og fungere som insekthotel.
Arbejdsdagen udskydes ved regnvejr.

3: Generalforsamling, opsamling:
Generalforsamlingen forløb hyggeligt, og der var 26 fremmødte.
I pressemeddelelsen, der var i avisen, dagen før, var der desværre fejl i artiklen vedr. tidspunkt. Bestyrelsen er enige om, at vi må tage chancen med artikler, og så evt. rette fejl via opslag på Facebook.
Vi fik gode ideer fra medlemmerne til aktiviteter – se nedenfor.
Vi takker Gulla for den gode mad.

4: NORD-midler 2023:
Bestyrelsen vil på kommende møde ansøge om midler til sommerfest med tema.
Idéer til aktiviteter:
– Etablering af hundeskov:
Bestyrelsen vil snakke med hundeejere i byen, for at undersøge interessen for etablering af en hundeskov.
– Ture med naturguide på Vester lyngen og Saltbæk Vig.
Bestyrelsen arbejder videre med ideerne, gerne til en forårs- og en efterårstur.
– Etablering af mulighed for udendørs motion, lavet af naturmaterialer.
Bestyrelsen arbejder videre og vil spørge rundt omkring: Er der interesse for ideen?
– Arrangement med gamle biler og knallerter
Bestyrelsen er usikre på, hvor stor interesse, der vil være i Eskebjerg, når der samles mange køretøjer hver uge ved Amfi i Bregninge om sommeren?

Punkt til næste møde: ”Markedsføring”

Da Brugsen har Generalforsamling mandag den 24. april, flytter vi vores næste bestyrelsesmøde til dagen efter OG afholder det privat hos Claus.

Dato for næste møde: TIRSDAG den 25.april 22, kl. 19 – Hos Claus.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.