Orientering til medlemmerne om behandling af persondata

Eskebjerg Beboerforening

www.eskebjergbeboerforening.dk

Eskebjerg Beboerforening registrerer og opbevarer persondata på medlemmerne. Formålet er at kunne udsende informationer til medlemmerne samt opkræve kontingent. Derudover kan de registrerede data benyttes som dokumentation for medlemstal for relevante partnere.

Data opbevares, så de kun er tilgængelige for kassereren – og kun så længe, en person er medlem af foreningen. Ved udmeldelse slettes data.

Følgende data registreres:

Navn
Adresse
Mailadresse
Telefonnummer

Datadeling

Data deles ikke med tredje part.

Databrud

Ved evt. databrud tages følgende beredskabsplan straks i anvendelse i prioriteret rækkefølge:
Databrud stoppes. Orientering af parter – herunder omfang (hvilke data) samt evt. tiltag for at få data tilbage/slettet.
Datatilsynet orienteres.
Grundig undersøgelse af, hvordan databruddet kunne opstå samt evt. tiltag for at forhindre gentagelser.

Medlemmers rettigheder

Det er altid muligt for et medlem at få udleveret de data, der er registreret om vedkommende.
Det er altid muligt at kræve faktuelt forkerte data rettet.
Det er fra foreningens side et krav, at de ovennævnte data registreres.
Formanden og kassereren kan altid kontaktes, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Lukket for kommentarer.