Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2023

Til stede: Hanne, Henrik, Claus, Jette, Steve og Flemming.

Afbud: Henning

 

Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen. Referent: Jette

Dagsorden

Referat

1. Siden sidst:
Laos foredrag – succes:
– 19 betalende til lækker indisk middag, 27 deltagere til foredrag.

Teatertur:
– Kalundborg, Flemming Jensen: 11 deltagere

Tour de France – billeder ophængt på biblioteket, v. Claus

Råger – Kim, Lars og Jørgen
– Der er givet tilladelse til, at der må skydes voksne råger ved Myretuen, frem til 15.marts.
Desværre er de voksne råger rigtig gode til at spotte jægerne.

Forsikringer – Myretuen og hjertestarter
– Legepladsforsikring for Myretuen: Kalundborg Kommunen arbejder på at lave en fælles forsikring for alle legepladser.
– Forsikring af hjertestarteren har hidtil været betalt af en sponsor. Når det sponsorat udløber, vil bestyrelsen muligvis finde sponsorer blandt byens firmaer, da vi tænker, at det er et gode for hele byen, at vi har en hjertestarter.

Flyer – godkendelse og hvem er med på omdeling?
– Claus har idé til anden formulering. Når flyer er godkendt, vil den blive omdelt af Henning, Claus, Steve og Hanne.

2. Generalforsamling.
Henrik og Hanne på valg – begge genopstiller.
– Steve ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Menuen? – Aftales med Myrehøj

3. NORD-midler 2023
Gode bud!?
10 foreninger – evt dele
– Hanne fortæller, at vi nu er 10 foreninger om at dele et beløb i puljen. Der er fra flere foreningers side et ønske om at dele gruppen op i 2, da det er svært at finde mødedatoer, når så mange skal kunne komme samme dato.
– Nord-midler består dels af midler til lokalrådsarbejde, dels af midler fra en særlig pulje til aktiviteter og arrangementer.
Hundeskov:
– Vi undersøger mulighederne for at etablere en hundeskov.
Lysavis der kan læses på afstand, á lá Høve Bylaug:
– Vi undersøger om idéen kan bruges hos os.
– Møde vedr. ønsker til puljen den 11. april. Vi tager punktet på dagsordenen til 27.3.23.

4. Byens historie – dato?
Henrik melder tilbage med dato, når han er klar med det historiske materiale.

5. Evt.
Ingen emner.

Næste møde: 27. marts 2023

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.