Generalforsamlinger

referatGeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og varsles skriftligt mindst 14 dage før ved opslag på offentlige steder i Eskebjerg eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Læs Seneste referat fra generalforsamlingen
Se tidligere referater

Lukket for kommentarer.