Baggrunden

Biblioteksgruppen blev nedsat på beboerforeningens stiftende møde.

Før kommunalreformen forudså den afgåede bibliotekar i Eskebjerg og Jyderup, Marianne Knutzon, at de små biblioteker ville blive forsøgt nedlagt, og en gruppe blev nedsat til at forsøge at forhindre det.

Faktisk troede vi ikke selv meget på sagen, men vi var nødt til at prøve. Vi følte os støttet af Kalundborg Folkeblad, da vi kom med den første henvendelse til sammenlægningsudvalget. Vi havde et møde med borgmester Dinesen, hvor han forsøgte at forklare os, hvorfor det var nødvendigt at samle det meste af biblioteksområdet i Kalundborg: som uddannelsesby havde de visse forpligtelser, og de havde regnet ud, at et bogudlån i Eskebjerg var betydelig dyrere end i Kalundborg. Derfor ville der blive bedre service for “borgerne”, hvis det blev samlet!!

På et offentligt møde i sammenlægningsudvalget blev vores værste anelser bekræftet. Oplæget fra kommunaldirektøren var en absurd argumentation for at samle alle ressourcer i Kalundborg, udelukkende med de økonomiske argumenter, som Dinesen havde fremført for os.

Udvalget havde også fået vores første brev, og det havde åbenbart gjort indtryk. Sagen blev sendt til kulturudvalget.

Vi skrev det næste brev og inviterede kulturudvalgsformand Peter Jakobsen fra Dansk Folkeparti til et møde i vores bibliotek og havde et meget konstruktivt møde, med delvis tilstedeværelse af Kalundborg Folkeblad. Det lykkedes at overbevise Peter Jakobsen om den kulturelle og sociale betydning af biblioteket, som det eneste tilbud og mødested i byen, og han ville forsøge at slås for det. Han ønskede at kalde stedet en Bogcafé, uden af vi har fået det nærmere defineret.

Vi troppede op til sammenlægningsudvalgets næste møde, og her blev der besluttet at stille lukningerne i bero i et år og tage sagen op derefter. Der blev også besluttet af reducere de øvrige besparelser på hele det kulturelle område.

Herefter kom en mærkelig tid, hvor biblioteket kun var delvis åbent, og hvor Tornved Kommune, nu Holbæk, hentede næsten alle materialer til Jyderup. Biblioteket virkede dødt, og vi mistænkte beslutningstagerne for at forsøge at sulte det ihjel og køre os trætte. Vi havde adskillige møder med overbibliotekaren i Kalundborg, Flemming Faarup, der venligt sagde ja til det meste, dog uden særlige konsekvenser.

Hvornår vi kunne begynde at holde lørdagsåbent stod hen i det uvisse.

Sådan gik et år, hvor stedet blev tiltagende usselt og fattigt, med svingende åbninger og få og gamle materialer.

Første lørdagsåbent var lige før nytår i 2007, Folkebladet skrev om det, vi serverede gløgg og julekager, og det var en lykkelig dag.

Senere kom der ikke så mange, det skulle indarbejdes, hvilket vi var klar over, og det er siden vitterlig gået støt fremad med besøgende.

Vi holder statistik over besøg, da vi stadig ikke er klar over, efter hvilke kriterier biblioteket skal evalueres. Kommunalbestyrelsens plan var at evaluere ( af hvem og efter hvilke kriterier?) forløbet efter et halvt år og tage beslutning om fremtiden i september 2008, hvilket vi mener, er for hurtigt.

Det er også lykkedes at forhindre den sommerferielukning, som Kalundborg bibliotek plejede at holde i Eskebjerg, dog vil der være mindre åbent, kun torsdag 15.30 – 17.30, foruden de frivilliges åbning hver lørdag 10 – 12.

Vi kan kun opfordre alle til at benytte biblioteket – spørg efter det, De ikke ser! – materialeudvalget er stadig usselt, men alt kan skaffes.

Gruppen søger flere medlemmer. Arbejdet er umådelig hyggeligt og bringer os i kontakt med mange mennesker. Vi er altid to personer på vagt. Der kræves hverken højere handelseksamen eller noget andet.

Vagterne ligger sådan, at vi har to efter hinanden, men sammen med to forskellige. På den måde starter man altid sammen med en, der har været der sidste lørdag og ikke har glemt fremgangsmåderne, og arbejdet er overkommeligt – vi har to vagter efter hinanden hveranden måned.

Lukket for kommentarer.