Procesmøder 2024

Baggrund for de to processer

Eskebjerg er blevet overset i Kalundborg kommunes udviklingsplan

 • Novo flytter meget fokus vestover i kommunen
 • Eskebjerg har alligevel haft en vækst i antal indbyggere på 22 på kun to år
  (=13%)
 • Eskebjerg har fået bevilget 250.000 kr. i Få-det-fikset-midler
 • Kalundborg kommune har tilbudt Eskebjerg en udviklingsplan som
  Havnsø allerede har og Svinninge er på vej med

Samme formål for begge processer

At skabe et fællesskab om at kikke Eskebjergs fremtid i øjnene

 • At vi engagerer os i et fællesskab omkring Eskebjerg
 • At vi tager Eskebjergs udvikling i egne hænder
 • Eskebjerg beboerforening ejer på ingen måde de to processer. Men vi
  har taget initiativet og alle jer, der har lyst bør komme og være med
 • Vi opfordrer alle indbyggere, virksomheder og foreninger til at møde
  op og være fælles om opgaverne

To sideløbende processer, der lapper over

Det smarte er, at mange af aktiviteterne i de to spor overlapper hinanden og kan genbruges. På den
måde får vi både sat gang i Få-det-fikset-projekter og en udviklingsplan med stort set den samme
indsats

 • Flere af jer var med til Få-det-fikset processen sidste gang den forløb. Det har vi lært af og vi vil
  forsøge, at få mest muligt ud af den tid vi bruger sammen. Så mød op – vi har brug for alle stærke
  og erfarne kræfter
 • Begge processer er for alle i Eskebjerg og opland. Beboerforeningen bestemmer ikke, men vi set
  det som vores opgave at tage initiativet
 • Vi ved at I er mange, der har en mening om hvad der skal ske, hvad der mangler og hvilke forhold
  vi kan gøre noget ved. Nu er det nu – møde op og få det sagt
 • Til de sidste arrangementer har vi vist at Eskebjerg og omegn kan hygge sig sammen. Så mød op
  og vær med. Vi prakker dig ikke en masse opgaver på
 • Så kom og lad os overraske skeptikerne, der ikke tror på at vi kan samle Eskebjerg til at tale om
  vores fælles fremtid

To vigtige møder

Vigtige datoer

Generalforsamling i Eskebjerg beboerforening 24. marts 2024
Opstartsmøde om Udviklingsplan og Få-det-fikset projekter 1. maj 2024 (Se invitation)
Statusmøde om Udviklingsplan og Få-det-fikset projekter 11. juni 2024

Lukket for kommentarer.