Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Eskebjerg Beboerforening:

SØNDAG D. 12. MARTS 2023 KL. 16.00
PÅ MYREHØJ B&B
VILHELMSHØJVEJ 1, ESKEBJERG

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for 2024
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Henrik (modtager genvalg) og Hanne (modtager genvalg.)
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Evt. (ideer, ønsker, ris og ros)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ved navns underskrift stiles til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før Generalforsamlingen.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.

Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret har kun medlemmer over 18 år.

Kontingent for 2023 er kr. 125,- pr voksen. Kontingent betales på konto 0537 0000746037 eller kontant på dagen.

Der serveres kaffe og kage.

Efter Generalforsamlingen er der fællesspisning – mere herom senere

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.