Bestyrelsesmøde d. 25 april 2022

 

Til stede: Alle medlemmer og suppleanter.
Referent: Jette Jørgensen

 

Dagsorden

Referatet er skrevet ind i dagsordenen i kursiv.

1: Siden sidst:

– Orientering vedr. råger
Henvendelse fra Kristoffer i Kalundborg kommune. Han vil tilbyde Kim, Lars og Jørgen, som har jagttegn, fuldmagt hos til regulering af råger i banegraven. Vi afventer disse.
Raklev skytteforening vil komme og regulere.
Det vurderes at der er ca. 400 råger.

– Bestyrelse på hjemmeside opdateres
De nye medlemmer af bestyrelsen sender foto og telefonnummer til webmaster, Teddy.

– Temadag i Landdistriktsudvalget, Hanne og Jette deltog
På temadagen fik de indtryk af, hvilke områder der arbejdes med i Landdistriktsudvalget, og hvor forskellige ønsker der er, i forskellige dele af kommunen.
Hanne fortæller, at Maria Singerholm, der ledte mødet, holder op i Landdistriktsudvalget pr. 31. maj.

– Få det fikset-puljen: Hugo er fortsat kontaktperson i Eskebjergs aktionsgruppe-

2: Tour de Eskebjerg, v. Claus

– Henrik Smith har malet cykel gul.
– Hanne har skaffet 3 skraldestativer, der vil blive malet gule og bestilt 34 x 10 meter gule vimpler til hovedgaden.
– Claus fortalte at ½ delen af de trykte streamers er solgt. De kan stadig købes i Brugsen. Der arbejdes på at gøre dagen festlig. Følg gerne med i FB-gruppen: Tour de Eskebjerg, hvor der er ca. 90 medlemmer 😉
– Bestyrelsen har kontaktet kommunen vedr. parkeringsmuligheder på marken Vilhelmshøjvej syd for nr. 8. Kommunen har opfordret os til at tage kontakt til forpagteren af jorden.
– Næste møde i Tour-gruppen: Midt i maj.

3: Arbejdslørdag:

Rydde gammel bålplads
Skære nye ahorntræer/buskrydde
Plante frugtbuske
Rydde omkring skrællespande, gyngestativ, fliser og i bålhytten
Ny plads til bålfad – fliser
Pølser og snobrød?
– Det blev vedtaget at afholde arbejdslørdag, lørdag den 30. april, så ovenstående punkter er udført ved referatets tilblivelse. Tak for morgenmad, kaffe, grillpølser, øl og vand!! Og stort tak til fremmødte medlemmer!!

4: Historisk arrangement:

Henrik ridsede op, at arrangementet er planlagt som 2 delt:
– Et foredrag om bronzealderhøje i Vestsjælland, incl. ”Baunen”. Planlagt som et fællesoplæg ved historikere fra Kalundborg, samt lokale kræfter: Henrik og Busser, tidl. Formand.
– En genoplivning af en tidligere Pinsetradition, hvor Eskebjergs beboere mødtes tidligt Pinsemorgen på Baunen til hornmusik og morgenbrød. Foreningen har haft beløbet bevilget til begge dele af arrangementet i flere år.
Bestyrelsen taler om, at der skal rettes trapper op, for at Baunen kan bruges, men at man i øvrigt godt kan gå på Baunen, som den ser ud nu.

Bestyrelsen beslutter at forsøge at gennemføre arrangementet. Idé: 5. juni kl. 07:00
Fastlægges endeligt, når alle detaljer er på plads.

5: Opfølgning på Nordmidler

Lokalrådspuljen: 3.000,- til infoskab – 5.000,- til legeredskaber
Puljen til arrangementer og aktiviteter, der er med til at skabe fællesskaber: 3.500,- Tour-toiletter – 8.000 musik til fest

Fordeling af opgaver:
3.000 til infoskab: Steve
5.000 til legeredskaber: Snak med de 2 forældre, der har vist interesse for legeplads
3.500 til toiletter: Tour-toiletter: Hanne og Kim
8.000 til musik til fest. Idé: Johnny and the Heartsbeats?

6: Ideer til arrangementer i efteråret

– Musik til grillarrangement?
– Kreagruppen: Fortsætter hver 3. torsdag, kl. 19 på biblioteket: 19. maj, 9. juni, 30. juni, 21. juli, 11. august, 1. september, 22. september, 13. oktober, 3. november, 24. november, 15. december.
– Historisk aften
– Teatertur v. Hanne
– Vinsmagning. Henning vil snakke med Dennis i Brugsen.

Punkt til næste møde:
– Ideer til musikarrangementer for de bevilgede 8.000 kr.
– Hører det under Beboerforeningens funktion, at opfordre Kalundborg Kommune til at sætte skilte op på Vesterlyngen?

Dato for næste møde: 30. maj kl. 19.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.