Bestyrelsesmøde d. 18. marts 2022

Til stede: Henrik, Hanne, Jørgen, Jette, Steve, Claus, Flemming og Henning
Referent: Jette

 

 

Referat skrevet ind i kursiv i dagsordenen

Dagsorden

1: Konstituering af den nye bestyrelse
Bestyrelsen blev konstitueret således:
Formand, Steve Rotherforth
Kasserer: Hanne Blond
Sekretær: Jette Jørgensen
Menige medlemmer: Henrik Pedersen og Claus Ingemann
1. suppleant: Henning Skov
2. suppleant: Flemming Skals
3. suppleant: Jørgen Jensen

2: Projekter, vi kan søge midler til fra Landdistriktsudvalget, Nord Midler
Hanne fortalte kort at der er to puljer på hver 72.000 kr., vi kan søge fra.
Den ene er til almindeligt foreningsarbejde, den anden er en ”komme-hinanden-ved” pulje. Hanne skal til fordelingsmøde tirsdag den 19. marts.
– Sommerfest
– Indvielse af det nye bålfad med snobrødsbagning
– Portrætfilm om Eskebjerg
m. flere

3: Mødeplan frem til sommer
Bestyrelsen besluttede at vi frem til sommerferien vil mødes den sidste mandag i hver måned:
25. april; 30. maj; 27. juni.

Jette indkalder dagordensforslag en uge før mødet, og sender dagsorden ud senest et døgn før mødet.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.