Bestyrelsesmøde d. 28. juni 2021

Til stede: Hanne, Henrik, Steve, Jette, Lars-Christian, Jan, Jørgen.
Referent: Jette

 

 

Siden sidst:
Generalforsamling – evaluering:
– spisning: Flere kom for at spise, der ikke var meldt til på forhånd. Det bevirkede at der ikke var mad nok til alle tilmeldte.
-ellers en generalforsamling i coronaens tegn. Der har ikke været ret mange aktiviteter, som vi kunne sankke om, så den var hurtig.

Info: Møde Nord er flyttet til 19. august 2021. Vi følger op på tilbud pr. mail, så alle tilbud er klar inden mødet. Jette indhenter pris på bålfad.

Info: Udviklingsdag er lagt søndag den 19. september , kl. 9:30 – 14:30. Interesserede fra foreningen kan deltage. Vi plejer at deltage 1-2 personer. Det er en dag, hvor vi mødes med andre foreninger under Landdistriktudvalget. Info om dagen kommer senere.

Konstituering:

Formand: Steve Rotherforth – 1 år foreløbig.
Kasserer: Hanne Blond
Sekretær: Jette Jørgensen
Medlem: Henrik Pedersen
Medlem: Lars-Christian Dencker Sørensen

Årsplan, har vi datoer på plads?

Grillaften: 30.juli + 27. august med musik.
Juli/august: Besøg til Selsø Slot. Steve arrangerer.
September: Skovtur, Hugo arrangerer.
Oktober: Nabohjælp, Jette arrangerer.
November: Lokalhistorisk aften, Busser og Henrik arrangerer.
November: Julefest på Myrehøj den 27. november.

Evt.:

Bestyrelsen aftaler hvem, der skal besøges, og tilbydes medlemsskab.
Hvis vi kan nå det, kopieres 1/2 års-planen på en flyer, der kan omdeles i byen.
Steve har Velkomst-flyers om beboerforeningen liggende på deres loppemarked.
Gmail: Vi skal undersøge mere om hvordan grupper fungerer, for at optimere brugen af foreningens mail.
29.6.2021: Nyansat forstkandidat, Kristoffer, Kalundborg Kommune, mødes med Hanne, Henrik og Jørgen, for sammen at se Myretuen og banegraven og få en snak om råge-problemet. Vi har en lejeaftale på Myretuen, som kommunen tidligere har fået kopi af fra bestyrelsen. Kristoffer har fået en kopi forud for mødet.

Formand Steve Rotherforth                                                          Kasserer Hanne Blond

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.