Eskebjerg Bibliotek møde 10. juni 2021

Til stede: Michael Busck, Judith Falck, Agnete Hansen , Kirsten Joel, Marianne Lind, Vibeke
Vasbo, Karin Larsen, Grete Rostok, Bente Lüthje, Ulla Blume, Kirsten Jepsen, Dorte Weiss, Maja
de Hemmer(ref)

 

 

Michael m.fl. refererer samtale med Jette Mygind:
Bibliotekspersonalet oplever lavt besøgstal tirsdag og torsdag. Biblioteket er presset og nødt til
at skære ned. ”Ubemandet bibliotek”, hvor man bipper ind med sygesikringskortet er en
mulighed. Kalundborg Bibliotek vil fremover passe biblioteket i Eskebjerg tirsdage kl. 14-16.
Jette Mygind har selv passet biblioteket herude en dag og noteret sig lokalets ringe
vedligeholdelsesstand.
Jette Mygind er meget imødekommende og kommer gerne til et møde her og fortæller om
tilbud, fx læsegrupper, foredrag mm.

Med hensyn til et møde om tilbud og muligheder: Vi hilser forslaget velkomment. Jette
Mygind må meget gerne foreslå et mødetidspunkt hvor hun vil komme herud og orientere
om muligheder. De af os der kan den dag, vil komme.
Mon det betyder at Kalundborg Bibliotek vil arrangere foredrag, som foregår her…?
Spændende.
Med hensyn til besøgstal:
Ikke mærkeligt at der er få tirsdag og torsdag i arbejdstiden. Vi oplever derimod godt besøgstal
lørdag. *
Og hvorfor er der beboere, der hellere vil låne bøger i Jyderup?

  • Vi mener ikke der skal være mindre åbent, men mere. Der bør være aftenåbent.
  • Den faglige samtale og vejledning af en bibliotekar er vigtig at have her på stedet.
  • Vi er glade for at kunne konsultere en edb-kyndig her på bib.
  • Inspiration: Det er vigtigt at vi kan bestille alt til levering her. Men dette er ikke et sted man let kan gå ind og blive inspireret til at låne en bog. Der er for få bøger på hylderne, masser af tomme hylder – hvorfor? – der er ikke fornyelse, der bliver ikke skiftet ud. Vi havde fået at vide at bøger vi bestilte hertil, ville blive her i Eskebjerg, med mindre de var bestilt til et andet sted, men det ser ikke ud til at ske.

Beslutning:
Vi laver en torsdagsåbning i en forsøgsperiode på 2 måneder fra nu til udgangen af august,
hvorefter vi evaluerer. Der laves et stort skilt til facaden. Der laves – forhåbentlig – stort opsat
opslag på kal bib hjemmesiden. Der tælles besøgende, som vi altid gør.
Det skal også skrives på beboerforeningens hjemmeside.
Planlægningsmødet, som var sat til 9. september, flyttes til 26. august kl. 17, hvor vi
beslutter om aftenåbningen skal fortsætte.
Maja laver skilt om den nye forsøgsordning sender til Ulla Bluhme som printer og hænger op
på bib.

Vedr. ”Ubemandet bibliotek”
Vi formoder ikke at vi har indflydelse på om dette indføres. Det ser ud til at ske alle steder. Der
er plusser og minusser.


Plusser: alle kan komme ind når det passer i deres dagsrytme. Måske giver det flere brugere.

Minusser: Der kan være ældre folk der har besvær med at komme ind på den måde.
Biblioteket bliver på en måde mere dødt. Den faglige samtale og vejledning af en bibliotekar vil
mangle det meste af tiden. Det er stadig ikke inspirerende at lede efter en bog, når der ikke er
nye bøger her. Der har været problemer m støjende unge i Jyderup, det tænker vi dog ikke vil
ske her. Hvad hvis folk laver kaffe og ikke rydder op efter sig, hvem gør det så? Hvad med vores
bogsalg og pengekasse ved Ubemandet Bib?

Beslutning: Der er foreløbig kun bogsalg, når vi eller bibliotekspersonalet er her, indtil vores
aften-prøveperiode er afsluttet. Når biblioteket overgår til at være “Ubemandet Bibliotek”
laves der et skilt som sættes på bogvognen om hvornår bogsalget er åbent. Maja laver det.


Når Ubemandet Bibliotek er en realitet, kan vi prøve at opfinde en pengekasse til bogsalg, som
man ikke kan tage penge op af. Et MobilePay nummer til bogsalget vil forudsætte at én melder
sig frivilligt til at være den, der har nummeret og så overfører penge videre til bib kassen.
Endnu har ingen meldt sig….


Med hensyn til bookning af plads til at holde møder på biblioteket: Et forslag om en opsat
kalender diskuteres, men foreløbig er det stadig sådan: – man ringer til Michael og spørger
om det kolliderer med noget.


Forfattermøder igen efter Corona? Dorte har forslag og kontakt vedr kornsorter. Bente
foreslår Benjamin Lambert som har skrevet krimier. Han arbejder på Nyvang, hvor han
arrangerer events vedr krigens tid.


Udstillinger?? Førhen arrangerede vi udstillinger i biblioteket. I øjeblikket koncentreres
kræfterne om at holde det åbent.


Referent Maja

*(ser man på vores optælling over brugere lørdage kommer der i gennemsnit 9,76 pr lørdag)

Referatet sendes også til Beboerforeningens bestyrelse og til Jette Mygind

15. juni 2021 Ekstramøde i forlængelse af mødet den 10. juni 2021

Desværre kan jeg ikke huske præcis, hvem der var med til mødet, men det var et overraskende stort tal.

Ca 8-10. Fra Kalundborg Bibliotek var Jette Mygind og Helge Zinth mødt op.

Referatet fra mødet den 10.6.2021 blev straks sendt til Jette Mygind, som gerne hurtigt ville have afklaret nogle punkter. Derfor dette ekstramøde.

Det blev slået fast, at de ændringer, som Kalundborg Bibliotek har foreslået, skal betragtes som tilbud.
Altså en ekstraservice fra Kalundborg Biblioteks side. Aflysningen af torsdags-åbningen er kun tænkt som midlertidig i sommerferieperioden, hvilket også fremgår af tidligere mail fra Jette Mygind.
Det blev uddybet, at det ikke drejer sig om ¨ubemandet bibliotek¨, men om ¨åbent bibliotek¨.

Der er altså overhovedet ikke tanker om, at Eskebjerg Bibliotek skal have reduceret sine aktiviteter eller nedlægges, tværtimod er der tale om øget aktivitet i form af åbent bibliotek. Det betyder, at vi kan komme ind på biblioteket meget oftere end nu. Der blev drøftet en mængde detaljer vedrørende det åbne bibliotek, som vi kommer til at høre mere om, når det efter sommeren bliver indført.

I referatet står der, at bøgerne ikke får lov til at blive på Eskebjerg biblioteket, når de afleveres her. Det er ikke korrekt, men det er klart, at hvis andre lånere i kommunen ønsker bøgerne, så bliver de bragt tilbage til Kalundborg bibliotek.

Jette Mygind vil, som anført i referatet fra 10.6.2021, gerne komme og fortælle om de aktiviteter, som Kalundborg bibliotek kan hjælpe os med ( se referat fra 10/6,2021).

Stine Veisegaard fra Kalundborg bibliotek vil for eks kunne komme og fortælle os om de nye bøger. Det lyder jo spændende.

Alt i alt et hyggeligt eftermøde, hvor det væsentligste blev afklaret.

Ref Michael Busck

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.