Generalforsamling 2021 Referat

Generalforsamling Eskebjerg Beboerforening

27. juni 2021 på Myrehøj

Til stede: 20 personer
Formand Anne Busser Madsen byder velkommen.

 

1. Valg af dirigent.
Hugo foreslår Kim Jensen, der bliver valgt.

Jette Jørgensen skriver referat.

Kim takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
Kim giver formanden ordet.

2. Formandens beretning
Busser beretter om året der gik (beretningen vedhæftet)

Kommentarer:
V. Hugo: Med hjertestarteren følger der 1 årligt kursus i hjertestarteren. Det første kursus skulle have været afholdt, men er udsat og kommer på et tidspunkt. 6 personer, kan komme på hvert kursus.

Generalforsamlingen godkender beretningen.

3. Regnskab
Kasserer Hanne Blond fremlægger regnskabet.

Kommentarer: Jan spørger ind til hvad Nordudgifter er? Hanne gør rede for at vi får midler fra Landdistriktsudvalgets Pulje Nord, der nogle gange dækker flere år, hvor for de er svære at udspecificere i regnskabet, så det er let at overskue. Skal ses på kontokortet, hvis nogle ønsker det. Konto ’Nord’ viser udgifter fra 2019, som ikke blev betalt rettidigt, men først i 2020 (5.450 over bl.a. postkasse, billedrammer, bord/bænkesæt og Teddys billeder).
Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2022
Fastholder 110 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Busser (ønsker ikke genvalg) og Henrik (genvalg.)
Henrik Pedersen genvalgt.
Lars-Christian Dencker Sørensen stiller op – valgt.

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Jørgen Jensen og Hugo er nuværende – Hugo ønsker ikke at fortsætte.
Jørgen er valgt.
Hvem stiller op?
Hanne forklarer at vi har alle med på møderne, 5 + 3= 8 i alt, og at vi fordeler opgaverne.
Jan Jensen, Eskebjergvej 58, vælges som suppleant (NY)
Benjamin, Alleshavevej 4, tænker over, om han vil deltage.
Alle kan deltage på møderne, også uden at være suppleant.
Der er valgt 2 suppleanter, hvilket generalforsamlingen godkender.

8. Valg af revisor
Mail fra Heidi Engvej, der gerne vil fortsætte. Heidi er ikke til stede, men genvælges.

9. Valg af revisorsuppleant.
Teddy Pedersen foreslås og vælges

Evt. (ideer, ønsker, ris og ros)
Ingen ideer, ønsker, ris eller ros.

Referat Jette

Godkendt af dirigenten Kim Jensen

____________________________

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.