Generalforsamling 2020 – NY DATO!!

Eftersom regeringen nu åbner for større forsamlinger og risiko for smitte er meget lille, har vi planlagt generalforsamling til 23. august kl. 16:00

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Eskebjerg Beboerforening:

Søndag 23. august 2020 KL. 16.00
PÅ MYREHØJ

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for 2021
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Steve (tager genvalg),

  Charlotte og Jeanette.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant.

10. Evt. (ideer, ønsker, ris og ros)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ved navns underskrift stiles til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før Generalforsamlingen.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Kun medlemmer med betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret har kun medlemmer over 18 år.

Kontingent for 2020 er kr. 100,-. Der serveres kaffe og kage.

Middag efter generalforsamlingen

Traditionen tro vil der igen i år være fællesspisning efter generalforsamlingen 23. august.

Petur laver middag til kr. 100,-, som vi spiser kl. 18.00.

Du kan tilmelde dig til Steve på 23950865 og indsætte pengene på beboerforeningens konto på forhånd.

Vores kontonr. er: 0537 0000746037.
eller mobilpay 597925 – husk at skrive navn og middag i kommentarfeltet

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.