Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2020

Tilstede: Busser, Henrik, Hugo, Jørgen, Lin, Nils og Steve
Fraværende: Judith og Jeanette

 • Det besluttes at sende blomster til Lisbeth og Flemming
 • Mødet med fortælling og billeder fra Diskobugten var vellykket.
 • Vedr. hjertestarter søger Hugo igen Trygfonden for finansiering.
 • Kontakt med Slots-og naturstyrelsen afklarer at de ikke kan pålægge Kalundborg kommune at pleje Bavnen. Hugo tager igen kontakt med kommunen.
 • Vedr. muldtoilet på Myretuen har kommunen fortsat ikke ladet høre fra sig.
 • Vedr. pulje Nord beder vi kassereren om at afklare hvor meget som fortsat er i puljemidlerne.
 • Vedr. «Få det fikset» mener bestyrelsen at det skal være kommunens opgave at vurdere behovet for busskur og i henhold til opgørelsen over af-og påstigninger er behovet pt ikke vurderet til at kommunens vil engagere sig.
 • Vedr. forberedelser til generalforsamling så laver formanden beretningen og kassereren skal afslutte regnskabet til videre godkendelse hos revisor (Hanne)
 • Vedrørende programmet næste halvår sættes det op af Busser til udsendelse sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Allerede nu er det imidlertid bestemt at forsætte med grill- aftener på Myretuen på datoerne :
  29/5; 26/6; 31/7 og 28/8. Jørgen hejser flaget og kl. 18 er grillen klar.
  25/4 er der arbejdsdag på Myretuen vi starter kl. 10 og vi opfordrer medlemmerne til at trække i arbejdstøjet.
  Vi planlægger også en tur til Selsø Herregård i Hornsherred. Tidspunkt endnu ikke fastlagt. Sommerfesten bliver i år d. 15/8 og som sædvanlig på Myretuen.

 

Til slut husk at indbetale kontingent 100 kr. pr næse til bank 0537-746037 eller mobilpay til 597925 (husk jeres navn i kommentarfeltet).

Hugo A. Jørgensen referent

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.