Bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2018

Hele bestyrelsen var til stede

 

 

 

Siden sidst:
Vallekilde beboerforening har lavet en velkomstmappe, som vi skal se på.

Hugo går videre med at undersøge, hvordan vi kan få en hjertestarter i byen.

Hanne skal på tur med landdistiksudvalget mandag og tirsdag.

Kommunen vil indkalde til et borgermøde vedr. de 250.000 kr, som er bevilliget til Eskebjerg.
Alle kan søge – også enkeltpersoner. Pengene gives over en 4-årig periode.

Hanne meddelte, at hun går ud af bestyrelsen til næste generalforsamling.

Westernfesten
Der er 16 tilmeldte til festen, hvilket er for lidt. Konklusionen blev, efter længere drøftelse, at vi aflyser. Men ærgerligt er det! Måske kan det hænge sammen med, at det er Mortens Aften.

Trafiksanering.
Besluttede at gå en tur i byen inden næste møde og besigtige, så vi bedre kan snakke om resultatet.

Evt.
Vi snakkede om evt. at lave en fællesspisning i det kommende år for at sondere i forhold til fremtiden. For at komme nærmere hvilken vej beboerforeningen skal gå og hvilke aktiviteter, vi skal have.

Næste møde bliver hos Busser, hvor vi starter med at går en tur gennem byen.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.