Bestyrelsesmøde d. 9. november 2018

Tilstede var: Hanne, Jørgen, Hugo, Niels, Ling, Judith og Busser

 

 

  

Siden sidst:
Hanne har været på inspirationstur med Landdistriksudvalget. Besøgte andre landdistriktsudvalgsmedlemmer i Vejen, Skanderborg og Kolind, og hørte om frivilligarbejde og hvilken hjælp der gives fra kommunerne til dette.

Hugo havde fundet ud af, at en hjertestarter koster fra 10.000 kr. og opefter. Der er ansøgningsfrist til Trygfonden 1. marts. Montering, installation, el, forsikring og vedligeholdelse er ca. 500 kr. om året. Hugo tager en snak med kørerlærer Kim Borg Andersen, da han også er ved at undersøge noget om det.

Vi skal alle kikke på vores egen velkomstfolder med henblik på redigering. Hanne lægger Vallekilde Beboerforenings velkomstmappe ud til inspiration. Bestyrelsen sender rettelser til Hanne inden fredag d. 16. nov.

Kommunen har fået en del træer fældet ved banegraven. Henrik (tømrer) kender nogen, der gerne vil fælde flere træer – dem med råger i.

Økonomi:
Da vi har aflyst Westernfesten og dermed ’sparet’ de 5.000,- vi har fået fra Landdistriktsmidlerne til dette, har vi af gruppe Nord fået godkendelse til at bruge pengene til træbeskyttelse og rampe til skurvognen. Resten af puljemidlerne bruges til trykning af velkomstfolder til nytilflyttere.
Er der stadig penge tilbage, går de til trappetrin på Engtoften ved nr. 8, som Jørgen vil lave.

Julefesten 8. dec.:
Hanne laver plakat. Tilmelding senest 30. november.
Overvejer at lave Gæt og Grimasser og pakkeleg.

Traffiksanering:
Der mangler bump på Højstedvej som lovet.
Nogle mener at rundkørslen stadig ikke fungerer – at tangen er for lang.
Wilhelmshøjvej er problematisk, da 2-1 striberne først kommer ved broen. Det samme er gældende for Eskebjergvej øst.
Hanne henvender sig til kommunen vedr. disse 3 områder.
Ellers var der vist så godt som tilfredshed med resultatet. Samlet fornemmelse af at farten er nedsat.

Næste møde:
Afholdes på Myrehøj torsdag d. 13. december kl. 19.00, hvor vi bl.a. skal lave ny årsplan.

Referent Busser

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.