Bestyrelsesmøde d. 27. november 2023

Deltagere: Claus, Jette, Flemming, Henrik, Judith, Henning
Afbud: Steve

 

 

1) Julefesten d. 3.12.
Der er pt 30 tilmeldte. Myrehøj køber juletræ og mandelgave.

2) Baunen
Kommunen har nu lovet, at Baunen ryddes for krat.
Der arbejdes på at finde midler til at få et skilt op med info om Baunen, som Hugo får udarbejdet.

3) Grus på vejen til Myretuen
Det ligger nu et læs grus ved vejen til myretuen. Vi venter med at fordele det til foråret, så ingen kører derop og laver ulykker.

4) Få det fikset midler
Eskebjerg har fået 250.000,- gode danske kroner, som kan bruges over de næste fire år. På næste møde påbegyndes en procesplan hvor alle i byen inviteres.

5) Udviklingsplan proces
Som en del af det Mini-fundraisingkursus Claus er på, vil han lave en udviklingsplan for bebyggelse af jordstykket bag forsamlingshuset. Bl.a. med med en arkitektkonkurrence blandt arkitektstuderende.

6) Den vilde landsby
Vi kan søge midler til at få en vildere natur. Vi søger midler til at plante vilde blomsterbede langs stien op til Baunen.

Tak til Jette for julegodter:)

Næste møde d. 29.1.24 på biblioteket.

Referent: Henning

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.