Bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2023

Deltagere: Henning, Claus, Henrik, Flemming og Jette
Afbud: Steve
Gæst: Judith
Referat: Jette

 • Siden sidst:
  • Infoskabet ved Brugsen er blevet renoveret og malet. Tak til Henrik.
  • Vi har brug for at køre grus på vejen op til Myretuen, da jorden er blød og opkørt. Claus sørger for at få det bestilt.
  • Henrik og Flemming vil forsøge at finde en dag med tørvejr, så græsset kan blive slået en sidste gang i 23.
  • Henrik vil blæse græsslåmaskinen fri for gammelt græs inden vinteren.
  • Der er begået hærværk på muldtoilettet på Myretuen. Spritdispenseren, der var fastgjort på væggen, er vredet af og der er sprøjtet med sprit på de lakerede vægge. Spritdispenseren er fjernet fra området. Vi sætter toilettet i stand til foråret.  Claus vil skrive på FB om hærværket, for at nå længere ud end referatet.
  • Teatertur: God tur med alle 10 billetter solgt. Deltagerne grinede meget til Farshad Kholgis ”stand-up show”
  • Vi har fået to nye medlemmer: Mikkel og Daniel. De betaler først kontingent fra 2024.
  • Baunen: Der er kommet besked fra Jan Kruse, Kalundborg Kommune, om at beplantningen snart bliver beskåret på Baunen.
 • Kommende aktiviteter:
  • Saltbæk Vig: Henning kontakter Pernille Buttenschøn for aftale ”en varm forårsdag 24”.
  • Krea marked: Myrehøj arrangerer sammen med Jette et Kreamarked før påske 24.
  • Trafik gennem landsbyen. Vi overvejer at undersøge, hvor mange der er generet af tung trafik og hvad der kan gøres. Claus spørger Rikke, Kalundborg kommune.
 • Julefest
  • Den 3. december 2023, kl. 17-20 på Myrehøj
  • Pris. 125 kr.
  • Alle er velkomne – også ikke medlemmer.
  • Tilmeldingsfrist: 28.11.23
  • Børn får godtepose
  • Behov for julemand?
  • Juletræ: Henning undersøger Myrehøjs beholdning af julepynt. Jette tilbyder at hjælpe med at pynte og evt. medbringe mere pynt. 
  • Der skal være julemusik
  • Claus laver udkast til opslag til festen snarest.
 • Hjertestarter
  • Hugo er kontaktperson og der afholdes opfriskningsmøde i Forsamlingshuset snart for tidligere deltagere.
  • Jette vil gerne overtage at være kontaktperson efter Hugo, der ønsker at blive afløst.
 • Få det fikset
  • Kalundborg kommune uddeler en ny pulje penge, hvoraf Eskebjerg får en andel. De fordeles efter debat i lokalområdet.
  • Claus deltager i et opstartsmøde.
  • Claus forhører sig hos vores kontaktperson i kommunen, Rikke, om hvordan forløbet bliver tilrettelagt. Claus laver et opslag om at puljen er på vej, og hvad den kan bruges til.

Næste møde: Mandag, den 27 11, kl. 19:00 på Biblioteket. – Jette medbringer forplejning til mødet

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.