Bestyrelsesmøde d. 1. maj 2023

Deltagere: Henning, Claus, Hanne, Henrik, Jørgen, Jette

Afbud: Steve

Referat: Jette

 

Dagsorden:

1. Siden sidst:
– Arbejdslørdag
Vi var 9 personer til arbejdslørdag + 1 til morgenkaffe den 15.4. Fin dag.
– Det store kastanjetræ og ahorntræer langs Myretuen er blevet fældet. Lars har betalt.
– Nord-midler
På mødet deltog Hanne og Claus. Mødet fandt sted i Havnsø for 9 foreninger.
Der blev først fortalt borget rundt om lokale aktiviteter.
Derefter blev det besluttet, at mødet fremover skal deles i to, så så der er 5 foreninger på et møde, hvilket gør det lettere at finde en dato, hvor alle kan deltage.
Eskebjerg kommer sammen med Havnsø, Snertinge, Bregninge og Bjergsted.
Eskebjerg fik 13.000 til fest + 4.000 til lysavis (punktet er ikke vedtaget endnu).
På mødet deltog 2 foreningsrepræsentanter, der sidder i Landdistrikt udvalget. De er fra Røsnæs og Bjergsted.
Hanne fortalte, at der er stor forskel på foreningerne og deres virke, da de har forskellige vedtægter.
– Markedsføring af beboerforeningen – hvordan får vi flere medlemmer?
Vi har pt. 64 medlemmer. Der er 130 postkasser i byen.
Som optakt til Sommerfesten, vil Claus og Henning stå ved Brugsen et par lørdage og reklamere.
– Fællesråd i Eskebjerg?
Claus foreslog, at vi tager en snak med andre foreninger, for at se om der er et emne, der er fælles for alle, da vi pt. alle konkurrerer om beboernes opmærksomhed. Det kunne være et fællesmøde 2 x om året.
Claus vil kontakte: Spejderne, Brugsen og Forsamlingshuset.

 

2. Eskebjerg – skal vi lave en skarpere profil af byen?
Vedr. mail fra Claus den 23.4 – link fra mailen indsat her:
https://kp2021.kalundborg.dk/bo-og-leve/byer-og-landsbyers-kvaliteter-og-potentialer/

Claus fortæller, at han til mødet om Nord midler blev inspireret af de andre foreningers aktiviteter, til at undersøge, hvad der står på kommunens hjemmeside om byen, Eskebjerg. Claus fandt ovenstående link, der viser at Eskebjerg ligger mellem udviklingszonerne. Der var på mødet snak om, hvorvidt der findes mere viden andre steder på kommunens hjemmeside, da den undersøgelse, der henvises til, er fra 2012.
Claus havde tænkt på, om beboerforeningen kunne få en mere fremtrædende rolle, fx i forhold til byggegrunden ved Forsamlingshuset. Der har været forslag fremme om bygning af andelsboliger/ældreboliger.
Ønsker vi at få indflydelse på hvad der bygges?
Findes der en lokalplan for området? Eller er der tale om en rammeaftale?
Vi havde en løs snak om, hvorvidt vi ønsker mere aktivitet i byen, eller om vi egentlig er godt tilfredse med, at her er stille og roligt.
Vi tager punktet op på næste møde.

3. Evt.
Sommerfest og marked, Planlagt til afholdelse den 19. august 2023.
– Vi forestiller os at både marked og fest afholdes på Myretuen.
– Vi har brug for at få lagt stabilgrus i de store hjulspor ved Myretuen.
– Vi fik 13.000 kr. til musik og fest fra Nordmidlerne.
– Hanne og Flemming bedes planlægge standene til markedet, hvor der snarest inviteres både standholdere fra byen og egnen. Vi ønsker en blanding af lopper og nye varer.

– Opsætning af bænke i byen: 1. gang tirsdag den 9. maj, hvor vi mødes kl. 19 på Myretuen.
– Jørgen og Henrik havde ikke modtaget dagsordenen. Der må være fejl i udsendelsen.

Næste møde: TIRSDAG, den 30. maj, kl. 19:00 – igen hos Claus.

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.