Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2023

Til stede: Hanne, Henrik, Claus, Jette, Henning og Flemming.

Fraværende: Steve

 

Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen. Referent: Jette

 

Dagsorden

Referat

1: Siden sidst
Fotos til biblioteket?: Fotos bestilt v. Claus. Hænges op på biblioteket, snarest. Fotograferne får fotos efter udstillingen.

Forsikring prisstigning:

  • Forsikring af legeplads stiger med 84 kr., så vi er over 1000 kr.
  • Hanne vil undersøge om forsikringen dækker hvis medlemmer kommer til skade ved arbejde på Myretuen.
  • Hanne vil rykke Rikke for svar på, om Kommunen vil betale.

 

  1. Hjemmeside prisstigning:

– Vi har et standard ”abonnement”, der stiger til knapt 100 kr. pr. mdr. Vi kan nedgradere til en mindre løsning, der koster 56 kr. pr. mdr. Teddy/webmaster har oplyst, at det betyder færre billeder på hjemmesiden.  Som aftalt på Generalforsamlingen, betaler Claus foreningens hjemmeside via sit firma.

Bestyrelsen besluttede at nedgradere hjemmesiden.

 

  1. Nordmidler ideer?

– Formål: fx indkøb af musikarrangementer, aktivitetsredskaber.

Bavnen: Lægge trin? Hanne undersøger hvad der er gjort på Vejrhøj, hvor der er blevet lagt trin, og hvordan de fik tilladelse.

  • Vi samler ideer sammen til næste møde.

 

  1. Årsplan – datoer og hvem gør hvad

Torsdag den 2. februar kl. 18:00:                      Fællesspisning efterfulgt af fortællinger om rejser i Laos og Cambodia. V/ Hugo Jørgensen. Menu følger snarest.

Torsdag den 9. februar, kl. 19:00                       Kreaklubben mødes på biblioteket, v. Jette

Torsdag den 23. februar kl. 19:30                      Teatertur – Den Komiske Uskyld med Flemming Jensen. Postgården, Kalundborg, v. Hanne.

Torsdag den 3. marts, kl. 19:00                          Kreaklubben mødes på biblioteket, v. Jette

Søndag den ? marts  kl.: 16:00                            Generalforsamling

                                                                                       Spisning kl. 18. Tilmelding nødvendig.

Torsdag den 23. marts, kl. 19:00                        Kreaklubben mødes på biblioteket, v. Jette

Torsdag den 13. april, kl. 19:00                          Kreaklubben mødes på biblioteket, v. Jette

Lørdag den 15. april, kl. 9:00                               Arbejdslørdag på Myretuen, v. alle

Torsdag den 4. maj, kl. 19:00                              Kreaklubben mødes på biblioteket, v. Jette

Søndag i maj                                                             Opsætning af 4 bænke i byen, v. alle

Torsdag den 25. maj, kl. 19:00                            Kreaklubben mødes på biblioteket, v. Jette

Fredag den 26. maj, kl. 18:00                              Grillaften på Myretuen, v. Flemming

Torsdag den 15. juni, kl. 19:00                            Kreaklubben mødes på biblioteket, v. Jette

Juni                                                                               Kaffe-komsammen på Baunen, v. Hanne

Fredag den 23. juni kl. 18:00                               Grillaften på Myretuen, v. Flemming

Fredag den 28. juli kl. 18:00                                 Grillaften på Myretuen, v. Flemming

Lørdag den 20. august kl. 14:00                         Sommerfest og Landsbymarked på Myretuen, Hanne tovholder

September                                                                Portvinssmagning ? v. Claus

September                                                                Arbejdsdag på Myretuen, v. alle

Oktober                                                                      Hallowen ? V. Hanne + Gullu

Søndag først i november                                     Kreamarked, store sal Myrehøj, Hanne tovholder

Lørdag den ? December kl. 18                            Julefest. Tilmelding nødvendig, v. Hanne, Henning m. fl.

Evt.:

Historisk aften: Strukturere viden om hvem, der har ejet hvilke huse. Bestyrelsen ser på den viden, vi har liggende, som det første skridt.

 Dato for næste møde: 27.02.23

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.