Bestyrelsesmøde 28. november 2022

Til stede: Flemming, Henning, Henrik, Claus, Steve og Hanne
Afbud: Jette

 

 

1: Siden sidst

a) Fotokonkurrence, Jette efterlyser fotos og ”erkendtlighed”? Claus har kontakt til vinderne, der kan afhente præmien i Eskebjerg Brugs. Vi afventer udstilling på Eskebjerg bibliotek af de fotos der vandt.

b) Kreamarkedet, der blev afholdt på Myrehøj d. 6. nov. var en succes. Der var en del besøgende og sælgerne var tilfredse med salget. Det havde været ønskeligt, hvis vi havde haft større lokale til arrangementet, da vi også måtte afvise deltagelse til flere end de 8 sælgere, der deltog. Det satser vi på til en evt. anden gang.

c) Hanne køber 4 granitbænke og Kim undersøger omkring buskrydder m. tilbehør.

2: Snak om møde i NORD, v. Hanne.

Der er valgt nyt Landdistriktsudvalg for de næste 4 år og udvalget har bedt os (alle lokalråd og beboerforeninger i kommunen) om ønsker/ideer til hvad Landdistriktsudvalget skal arbejde med i perioden.
Vi skal i første omgang se på temaerne: Natur, Kultur og Fritid samt Bo og Leve i Kalundborg kommune. Til februar skal vi komme med input til Infrastruktur og Erhverv og Turisme.
Vi fik en god lang snak på bestyrelsesmødet og Hanne forsøger at samle trådene, som sendes til Landdistriktsudvalget.

3: Julefest, Myrehøj den 10. dec. 2022.

Invitation er sendt ud til medlemmer og opslag i info-skabet ved brugsen.
Steve gør opmærksom på at julepynt, julemandsdragt, sange og jule-CD’er befinder sig på Myrehøj. Hanne modtager tilmeldinger – HUSK senest mandag d. 5. dec.!

4: Ideer til arrangementer i første halvår 2023.

Der kom ikke nye ideer ’på bordet’. Henning og Hugo aftaler datofor fortælling om rejser til Cambodia – det bliver formentlig sidst i januar.

Næste møde mandag d. 16. januar 2023 på biblioteket (hvor vi samler ideer til halvårsplanen

Referat Steve og Hanne

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.