Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2022

Til stede: Steve, Hanne, Claus, Henning, Jørgen og Jette

Afbud: Henrik og Flemming

 

 

Dagsorden

Referatet er skrevet ind i dagsordenen i kursiv.

1: Siden sidst:
– LAG
Der har været afholdt stiftende generalforsamling, hvor bestyrelsen blev valgt. Vi afventer deres formålsparagraf, for at se om vi har ideer til projekter, vi kan søge finansieret den vej.

– Krea Klubben, status
Krea Klubben har i alt 9 medlemmer, og der kommer gennemsnitligt 6 til møderne. Vi hækler, strikker, broderer med mere og snakker lystigt imens. I sommerperioden har vi planlagt nogle mødegange andre steder end på biblioteket. Vi har fortsat plads til flere medlemmer.

Der er blevet skudt 166 rågeunger i denne sæson. Nedskydningen er afsluttet.

– Forsikring af legeplads
Hanne har skrevet til Kalundborg Kommune, da hun er blevet bekendt med, at andre foreninger får deres lovpligtige forsikring af legeplads betalt af kommunen. Vi afventer endelig besked efter sommerferien.

– Tour de Eskebjerg, v. Claus og Hanne
Der sættes gule skraldespande op flere steder i byen.
Vi håber, at der arrangeres P-plads på græsmarken bag Forsamlingshuset.
Myrehøj sælger morgenmad kl. 8-10 – fadøl i løbet af dagen og aftensmad – se mere på FB, når vi kommer nærmere 2.7.
Brugsen sælger fadøl og spejderne sælger grillpølser. Se opslag i Brugsen.
Desuden er der arrangementer på Torpelund og Grillperlen.
Klima 2000 har sponsoreret 34 vimpler mere til ophængning i byen.
Vi håber at mange vil deltage og gøre dagen til en fest for hele byen.

Møde i Bjergsted den 27. juni, hvor Foreninger i Svebølle, Viskinge, Bregninge, Bjergsted, Havnsø og Eskebjerg er inviteret. Formålet er at komme med input til en fælles dag for foreningerne på Amfi i Bregninge, der er planlagt til 17. september. Hanne deltager for Beboerforeningen.

2: Arrangementer i efteråret 2022
Festudvalget, v. Hanne, Flemming og Claus er i gang med at planlægge en sommerfest den 20. august. De har kun røbet, at dagen bliver for hele familien, at den begynder kl. 14 med skattejagt og at grillen er klar kl. 18. Program offentliggøres senere. Reservér allerede dagen nu!!
– Grillaftener: lørdag den 25. juni; lørdag den 30. juli, lørdag den 10. september.
– September – Der arbejdes på en teatertur. Dato følger.
– Oktober – Der planlægges en fest på Myrehøj. Dato følger.
– November – der arbejdes på et Kreamarked – ”Arts and Crafts” på Myrehøj. Dato følger.
– December – der arbejdes på Julefest på Myrehøj. Dato følger.

3: Hvad er bestyrelsens holdning til udlejning af teltet. Hvis vi kan udleje… så til hvem og på hvilke vilkår?
Beslutning:
– Kim (Hannes mand) bliver teltbestyrer og står for at instruere lejere i hvordan det skal sættes op og tages ned. Kim bærer IKKE.
– Teltbestyrer kan sige NEJ til udlån, hvis det ikke kan passes ind i hans øvrige gøremål.
– Der udarbejdes en lejekontrakt.
– Pris for at leje teltet, der er 6 x 6 meter = 36 m2: 1500kr. Der kan være 30 personer i teltet.
– Lejer skal stille 3 mand til rådighed for opsætning og nedtagning af teltet, samt 2 mand, der kan bære telt fra skurvogn til Kims trailer + retur.
– Opsætning tager ca. 1.5 time.
– Teltet udlejes KUN til medlemmer.
– Når kontrakt er udfærdiget, sættes muligheden for udlejning på foreningens hjemmeside.

4: Skilt på Baunen. Fortsættelse af debatten fra sidste møde.
Henning har talt med Hugo, der ønsker at foreningen betaler arkæologen 2.000 kr. for at udfærdige en tekst om Baunen. Hugo synes det er en god idé at opsætte en stander med en QR-kode, som kan aflæses med en smartphone.
– Bestyrelsen besluttede at opfordre Hugo til at søge fondsmidler til dækning af arkæologens arbejde, da bestyrelsen ikke har midler til formålet. Der tales om at ”Andel”, Museerne eller Bibliotekerne har fonde til formålet.
– Bestyrelsen påtager sig gerne at sætte en stander oppe på Baunen med en QR kode. Koden vil vise direkte ind på foreningens hjemmeside, hvor teksten også vil kunne stå

Dato for næste møde: 29. august 2022

Referent, Jette

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.