Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2022

Afbud: Jan og Lars-Christian

 

 

Dagsorden

Referat skrevet ind i dagsordenen i kursiv

1: Siden sidst:

– Orientering mail Kristoffer, forstkandidat i Kalundborg Kommune:
A: Må vi plante et grantræ/juletræ i græsplænen ved Brugsen?
Ja, det må I gerne, såfremt det ikke generer sigtbarheden for trafikken + spørg/orientér brugsuddeleren/Dennis.
B: På ”fritidsarealet” mod banegraven, Må vi etablere en hundeskov?
Kristoffer vil undersøge, hvad arealet er planlagt til og vende tilbage til bestyrelsen.
– Orientering Messenger Christian Skals og Lars v. Myretuen:
Christian og Lars vil gerne deltage i at arrangere noget for børn under beboerforeningen.
Vi håber de kommer til Generalforsamlingen.

– Noget nyt om Historisk Aften?
Henrik fortæller, at det kan blive i november 2022, så det kommer med i efterårsprogrammet.
PS: Kommunen er gået i stå med oprydning på Baunen, hvorfor vi opfordrer Hugo til at spørge/rykke kommunen. Vi kan fortsat ikke holde et pinsearrangement på Baunen, hvis den ikke ryddes for buske på gangstien rundt om toppen.

– Er der nogen, der ved hvad der kom ud af Hjertestarter-kursus?
Der har været 2 forskellige kurser, hvoraf Hugo stod for det andet, der foregik i Forsamlingshuset i efteråret 2021. Ca. 18-20 personer er tilmeldt appén, så de kan få besked ved hjertestop i området. Så vidt vides, vil Hugo arrangere flere kurser senere.

– Det store ædegilde – hvordan forløb det?
33 deltagere. God afsked med Steve og Petur, velkommen til Henning og Gulla.
– Krokus?
De første 3 er kommet op i græsset ved rundkørslen.

– Kreaklubben:
Kreaklubben er kommet godt fra start. Vi mødes 6-7 kvinder hver 3. torsdag på biblioteket og laver forskellige slags håndarbejde, mens vi snakker om forskellige teknikker og giver hinanden gode råd og inspiration. Interesserede kan fortsat kontakte Jette på mobil: 2576 4844.

2: Oprydning og reparation af skurvogn, før teltet leveres først i april.
Materialer: kr. 500,- til olie og oliefilter. Loftplader/plastik, ståltråd.
Hvad skal gøres? Hvornår? Af hvem?
Hanne vil sende datoforslag ud for en arbejdsdag i en weekend med opgaverne:

– Køre skrald på genbrugen, bl.a. gammelt køleskab.
– Tage loftplader ned, der ikke sidder fast, og fastgøre isoleringen under dem.
– Skaffe mål på det nye telt, så vi ved hvor meget plads det kræver.
– Tjekke om de tidligere indkøbte pavilloner, stadig er brugbare.
– Olie og oliefilter skal bruges til græsslåmaskinen.

3: Rest Nordmidler:
kr. 953,35 (godkendt af Maria til planter/træer)

Vi brugte 6.100 i 2022 på: 1.000 krokusløg, bålfad, kæde til Myretuen m.v.
Vi køber måske juletræ til græsplænen ved Brugsen af restbeløbet.

4: Temadag i Landdistriktsudvalget. Hvem ønsker at deltage?

Hanne og Jette deltager.
Landdistriktsudvalget har lige meldt ud, at der i 2022 er den normale pulje, hvor foreninger i den nordlige del af kommunen kan deles om 72.000 kr.
Der er i år en ekstra pulje på samme beløb, hvor foreningerne kan få tilskud til sociale arrangementer.

5: Generalforsamling: 27. marts på Myrehøj

Regnskab
Hanne fremlagde regnskabet for bestyrelsen.
På valg er: Steve, Jette og Hanne (ikke på valg Henrik og L.C., som går ud af bestyrelsen)
Steve, Jette og Hanne modtager genvalg. Da Lars-Christian ønsker at udtræde af bestyrelsen, selvom han ikke er på valg i år, indtræder Hanne i hans sted. Derved opnår vi, at formand /(Steve) og kasserer (Hanne) ikke er på valg samme år.
Dermed er der en ledig plads i bestyrelsen, som vi håber at nogen vil stille op til på Generalforsamlingen.

Forslag til Generalforsamlingen:
Nedlæg hjemmeside eller gør den mindre, v. Hanne:

Hanne fortalte bestyrelsen, at den årlige betaling for hjemmesiden er steget meget, hvorfor en stor del af vores indtægt fra kontingentet går til at betale for hjemmesiden.

Forslag til nye søgninger fra Nord-midlerne. Spørge medlemmerne om idéer?
Forslag til nye søgninger fra Landdistriktsudvalget. Spørge medlemmerne om idéer?

6: Vimpler og balloner – toiletvogne (Tour de France, den 2. juli 2022)

Hanne kan referere fra Tour de France-gruppen, at de har næste møde den 17. marts hos Claus, Alleshavevej 14, hvor alle interesserede er indbudt. Bestyrelsen har stået for uddeling af flyer i byen samt mod Bregninge og Alleshave,
Hanne vil gerne bestille gule vimpler til ophængning langs hovedgaden/Tour ruten gennem Eskebjerg. Bestyrelsen vil gerne betale vimpler og balloner.
Hanne mener, at Kim har reserveret en toiletvogn til dagen.
Hanne fortæller, at Brugsen vil stå for et fadølsanlæg og at spejderne griller pølser.

7: Dato for næste møde:
Dato for næste møde fastlægges på Generalforsamlingen af den nye bestyrelse.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.