Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Eskebjerg Beboerforening:
SØNDAG D. 27. marts 2022 KL. 16.00 PÅ MYREHØJ B&B VILHELMSHØJVEJ 1, ESKEBJERG

Vi vil naturligvis overholde de gældende Corona-restriktioner

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2023
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor
9. Valg af revisor suppleant.
Evt. (ideer, ønsker, ris og ros)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ved navns underskrift stiles til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret har kun medlemmer over 18 år. Kontingent for 2022 er kr. 110,-. Der serveres kaffe og kage.

Middag efter generalforsamlingen

Efter Generalforsamlingen er der middag på Myrehøj kl. 18.00.
Tilmelding nødvendig. Yderligere oplysninger kommer pr. mail og her på hjemmesiden

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.