Bestyrelsesmøde d. 11. januar 2022

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. januar 2022, kl. 19.00 på Biblioteket

Tilstede: Jørgen, Henrik, Hanne, Jette (referent)

Afbud: Steve, Jan, Lars-Christian

 

 

Referat skrevet ind i kursiv i dagsordenen

Dagsorden

1:  Siden sidst:

  • Nyhedsbrev fra Beboerforeningen blev gennemgået, så det er klar til print og uddeling i alle postkasser i Eskebjerg. Nyhedsbrevet uddeles senere i denne uge, så hold øje med din postkasse. Foreningen betaler Hanne for brug af printer.

 Foreningen har indkøbt et bål-fad til Myretuen.

  • Der har været nyvalg til Landdistriktsudvalget. Hanne Blond, der tidligere var repræsentant for Eskebjerg Beboerforening, er nu valgt ind som suppleant for et medlem fra Røsnæs. Nyvalgt er en repræsentant fra Bjergsted Beboerforening.
  • Der er sat kæde op på tværs af indkørslen til Myretuen, for at forhindre at biler kører op på græsset, når der ikke er arrangementer, da græsset ikke kan holde til bilkørsel. Hængelåsen sættes på, når vi får markeret kæden, så bilister ikke kan overse kæden.

2:  Årsplan, første halvår 2022:

  • Kreativt fællesskab, opstart 13. januar 2022, kl. 19 på biblioteket.
  • Historisk aften: 27. januar. – Afholdes når corona restriktioner tillader os at samles.
  • Fællesspisning: ”Det store Ædegilde”: 26. februar på Myrehøj
  • Generalforsamling: 27. marts på Myrehøj
  • Myretuen, grill-aftner: 27. maj; 24. juni; 29. juli; 26. august
  • Myretuen, arbejdsdage: Planlægges løbende, når det er årstid, for de forskellige opgaver.

3: Dato for næste møde

Vi lægger en dato pr. mail, når vi kender behovet for at ses næste gang.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.