Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2021

Til stede: Henrik, Hanne, Jørgen, Jette og Judith.
Afbud: Steve, Jan og Lars-Christian

 

 

Referat skrevet ind i kursiv i dagsordenen

Dagsorden

Siden sidst:
Tour de France v. Henrik og Kim
Ref: Henrik fra Alleshavevej 14 og Kim, Eskebjergvej 57, har på beboerforeningens vegne deltaget i workshop om Tour de France i Svinninge.
De efterlyser andre beboere, der har lyst og idéer til at gøre dagen den 2. juli 2022 festlig.
Der er møde hos Henrik den 27. oktober kl. 19. Tilmelding hos Henrik: 3132 8088 eller Kim: 2127 2992

Hvor er vi mht. Nord-midler:
– Bålfad v. Jette.
Ref: Bo vil holde øje med billigere løsning.
– Kæde v. Myretuen, v. Henrik.
Ref: Henrik får snart kæden sat op.
– Hundeposedispensere. V. Hanne
Ref: Hanne er på udkig efter gode steder at hænge dispenserne op. De skal sidde i en vis højde, og der skal være plads til at holde pause med hunden, uden at hund og ejer risikerer at blive kørt ned.
– Krokusløg v. Hanne
Ref: Hanne har modtaget 1.500 løg fra Holland. Hanne indkalder til løglægning, når der er udsigt til godt vejr. Løgene kan lægges til udgangen af november, bare der ikke er frost i jorden.
– Foreningens nye mail.
Ref: Den nye mail er taget i brug.
– Fotos på hjemmesiden.
Ref: De fotos Teddy tog af medlemmerne af bestyrelsen er lagt på foreningens hjemmeside. Tak til Teddy.
– Udviklingsdag den 19. september, V. Hanne
Ref.: Udviklingsdagen blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
– Tur til Ulkestrup
Ref.: Turen havde 8 deltagere inkl. Hugo, der arrangerede – og fint vejr.

1. Landdistriktsmidler – hvad har vi tilbage og til hvad?
Ref.: Hanne gjorde rede for hvor mange midler, der er tilbage, udover de båndlagte midler (Til historisk arrangement – se punkt 3.)
På næstemøde tager bestyrelsen stilling til, hvordan vi vil prioritere at anvende dem inden årsskiftet.

2. Nabohjælp, evaluering af forløb, v. Jette
Ref.: Arrangementet blev aflyst, da der kun var 3 tilmeldinger.
Jette efterlyste en klar tilkendegivelse fra bestyrelsens medlemmer fremover om, hvorvidt bestyrelsen har tænkt sig at deltage ved arrangementer. Dette for at kunne pejle, hvorvidt arrangementet er interessant for andre end dem, der arrangerer det.
Vi vil bestræbe os på at fremtidige arrangementer kan omdeles i postkasserne, i form af en ½ års plan.

3. Årsplan 2021 og 2022

– Historisk aften. Finde datoforslag + midler til fotos?
Ref.: Bestyrelsen luftede forskellige forslag og blev enige om at afvente næste møde, hvor der forhåbentlig er flere medlemmer til stede.
Steve og Petur finder en dag sammen med Busser, hvor der er ledigt på Myrehøj til afvikling af historisk arrangement, forår 2022. Busser bedes oplyse bestyrelse om hvor mange midler, der skal bruges til fotos, samt hvor disse skal hænge efter arrangementet.

4. Myretuen – arbejdsdag/dag
Ref.: Jørgen laver opslag på Facebook med de opgaver, der skal udføres i efteråret: sidste græsslåning, beskæring af træer mv. Så kan interesserede melde sig.

Dato for næste møde: Mandag den 1. november 2021, kl. 19 på Biblioteket.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.