Bestyrelsesmøde d. 7. september 2021

Dagsorden og referat

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer + Judy. Teddy deltog i punkt 1-3, Busser i punkt 4.
Referent: Jette

 

Siden sidst:

Grillaften, 3. september.
Ref.: Der deltog 12 personer, det var fint vejr.

Kort orientering fra Landdistriktsmødet den 26.8.2021 v. Hanne
Ref.: Hanne orienterede kort fra mødet og henviste til referaterne, der ligger på kommunens hjemmeside: https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=meetings&CommeteeId=35

Hvor er vi mht. Nord-midler:

Bålfad? v. Jette
Ref.: Jette orienterede om tilbud på bålfad, 2 meter i diameter. Vi besluttede, at vi evt. indkøber flere små bålfade, i stedet for et stort, da det kun vil blive anvendt få gange om året.

Kæde v. Myretuen, v. Henrik?
Ref.: Henrik sørger for at sætte stolper og kæde op.

Hundeposedispensere? V. Hanne
Ref.: Der er indkøbt 4 dispensere, hvoraf én er opsat. Det overvejes hvor de resterende opsættes bedst.

Krokusløg v. Hanne
Ref.: Der er bestilt løg hjem. Hanne kontakter bestyrelsen, når de er kommet, så vi kan få dem sat i jorden ved rundkørslen.

Partytelt v. Hanne
Ref.: Indkøb udskydes til 2022, da pengene går til historisk aften og Pinse arrangement-

  1. GDPR: Privatlivspolitikken: bl.a. GDPR.

Ref.: Teksten på hjemmesiden afventer at Landdistrikt udvalget sender en generel vejledning om emnet ud.

  1. e-mail/g-mail ?

Ref.: Bestyrelsen overgår til webmail, så alle mails vedrørende Beboerforeningen samles i en separat mail. Teddy laver nye mailadresser til os.

  1. Fotos på hjemmesiden af bestyrelsesmedlemmer.

Ref.: Teddy tilbyder at tage portrætter af bestyrelsens medlemmer. Når referatet skrives er billederne lagt på hjemmesiden.

  1. Historisk aften – afklaring, v. Henrik og Busser.

Ref.: Det blev besluttet, at afholde den historiske aften i januar eller februar 2021. Busser orienterer den arkæologiske forening, der stiller med 2 oplægsholdere, og de finder en dato. Det bevilgede beløb til pinsearrangement, gemmes til 2022.

  1. Referat – type? Skal referatet være en anden type end hidtil? Fx: beslutningsreferat, v. Jette

Ref.: Det blev besluttet, at referatet bliver et beslutningsreferat.

  1. Aflysning af musik – efter ”deadline”, v. Jørgen

Ref.: Vi debatterede emnet og besluttede fremover at skrive kontrakt med musikere.

  1. Udviklingsdag den 19. september (samme dag som skovturen).

Ref.: Hanne deltager.

  1. Tour de France i Eskebjerg?

Ref.: Jette orienterede fra mødet i Havnsø Lokalråd den 6.9.2021. Bestyrelsen foreslår at bakke op om arrangementer, som Brugsen og Myrehøj evt. arrangerer.

  1. Aktivitets kalender: Nabohjælp, v. Jette

Ref.: Efter mødet har Jette fået bekræftet at Bo Trygt kan holde oplæg i Forsamlingshuset den 5. oktober 2021, kl. 19. Deltagelse koster 25 kr., der er inklusiv kaffe og te.

Der kan deltage 20-50 personer. Se opslag udsendt med referatet.

Dato for næste møde: 13. oktober 2021, kl. 19 på biblioteket

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.