Bestyrelsesmøde d. 10. maj 2021

Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen.

Afbud fra Steve.

 

 

Siden sidst.

Arbejdsdagen. Hvordan gik det?
På arbejdsdagen deltog 3 fra bestyrelsen og 3 fra Beboerforeningen. Vi blev færdige med at fjerne de selv-såede træer i ”hullet” og fjernede træer, der hvor muldtoilettet skal stå.
Henrik arbejdede videre med at bygge muldtoilet. Det mangler nu kun at få lakeret toiletsædet. Det skal stå på fliser, som Dennis har doneret. Henrik vil spørge Kim, om han vil grave hullet til formuldingen. Der skal være en fastmonteret dispenser til håndsprit i dasset, som Henrik vil designe. Vi håber at kunne indvie til grillaftenen den 28. maj. Busser finder ”lokumsvers”
Græsslåningshold. Har nogen meldt sig?
På mødet meldte Henrik og Hanne sig til græsslåningsgruppen. Den består nu af Hanne, Henrik og formentlig Kim.
Vi vil desuden spørge Flemming Skals, og så ser vi om der er flere der melder sig.
Kommunen og Bavnen – Puljepengene og aftalen med de to fra lokalhistorisk forening.
Kommunen har fjernet kæden og noget af tjørnen fra kuplen. Der er desværre stadig noget beplantning på kuplen og en del buskads og træer på højens basis. Bestyrelsen sender billede af status til kommunen, og efterspørger at de gør arbejdet færdigt som lovet. Så vidt vi ved, hører arbejdet med vedligeholdelse af kuppel og basis til i hver sin kommunale afdeling, som vi vil undersøge
Pinsearrangementet
Da Bavnen ikke er klar til en indvielse, aflyses arrangementet til Pinse. Vi kan overføre det beløb, vi har fået, til næste år, hvor vi håber at kunne afholde det planlagte arrangement med hornmusik.
Nye medlemmer og medlemstallet. Nye tilflyttere
Hanne vil sende en mail ud til de medlemmer, der ikke har betalt i år. Når der sendes erindringsmail til alle, betaler flere én gang til.
Orientering om svindel af Bussers mailadresse og flere forsøg på at få Hanne til at overføre penge fra Beboerforeningens konto.
Hanne og Busser orienterer om, at foreningen er forsøgt svindlet, ved at benytte navne og mailadresser fundet på foreningens hjemmeside. Forsøget på svindel er meldt til politiet.
Forårsrengøringsdagen 31. marts. Bare lige en orientering
Busser orienterede om, at der er landsdækkende kampagne med indsamling af skrald den 31.03.2021. Vi snakker om evt. at lave et arrangementsammen med spejderne.
Beboerforeningens skab og lås
Skabet har været brudt op af Henrik. Hanne køber en ny lås og nøgle.

Punkter.
1. Pulje Nord-midlerne for 2021. Forslag
A: Puljen til lokalrådsarbejde. Den vi plejer at søge. Der kan ikke søges til drift.
B: Puljen, hvis hensigt er at skabe liv, sammenhold og fællesskaber på tværs lokalt – efter en hård tid med COVID19. Se tidligere mailudsending
Der skal helst være et beløb på forslagene.

Ad. A:
Sætte krokusløg v. rundkørslen og ved brugsen. Det kræver, at der skal tilladelse til fra kommunen til at skrælle øverste jordlag af, for at lægge løgene under jorden.
Sætte løg/blomsterfrø i noget af plænen på Myretuen.
Plante fyrretræer på et stykke jord på Myretuen. Fordi de dufter godt + rågerne sætter sig ikke i fyrretræer.
Sætte et skilt ved hovedgaden, der viser hen til Myretuen, så borgere bliver opmærksomme på, at den ligger dér. Steve har vist lovet at male et skilt tidligere?
Sætte en kæde for indkørslen til Myretuen. Formål: Forhindre knallert + bilkørsel på Myretuen. Fliserne ved hytten kan ikke holde til, at der køres på dem. Kæden skal tages af, når der er arrangementer på Myretuen. Vi aftalte med det samme, at Henrik undersøger pris på stolper og kæde, og giver prisen til Busser.
Snakken om affald fik os til at debattere, hvorvidt vi mangler skraldespande med låg, fx ved biblioteket, da affald blæser op af den eksisterende skraldespand. Vi aftaler at sætte en større spand med låg til affald (Jørgen) + indkøbe en stor urtepotte til cigaretter. (Jette)
Indkøbe bål fad til brug på Myretuen. Busser har set et fad, der er 1.5 meter i diameter på hjemmesiden ”Zinkbakken” til 4.500 kr. med hul i bunden. Vi vil gerne undersøge, om et stort bål fad, på 2 meter i diameter, kan laves lokalt. Aftaler at spørge smed Bo Vestberg, Bregninge (Jette)
Etablere bålplads, der er bedre end den nuværende. Inspiration fra Tissø bådklub, hvor der er lagt natursten i et område rundt om bålet.
Juletræ ved rundkørslen i december med lys på.
Hundeposer: Sætte flere dispensere op i byen, hvor foreningen leverer hundeposer til. Forslag fx: Ved bålhytten på Myretuen, på gelænderet ved jernbaneoverskæringen (Vilhelmshøjvej), på Hannes stakit centralt i byen.

Ad B:
Den sociale pulje har ikke en deadline, da alle skal have en chance, så den forsætter efter nytår.

Afholde en udvidet grillfest med musik.

Afholde en udvidet grillaften med en aktivitet, når vejret er godt, fx for børnene. Hoppeborg.

Afholde et socialt arrangement for hele byen, med fællesspisning til efteråret, for at de forskellige foreninger og grupper kan præsentere sig for hinanden. Arrangeres evt. sammen med Forsamlingshuset.
Der tænkes på: Spejderne, Forsamlingshuset, Brugsen, fotoklub, knallertklub, Gå sammen.
Grupperne kan så fortælle om, hvad de laver, hvor de mødes, og om de er åbne for tilgang med mere.
Vi trænger til at mødes på tværs af byen efter corona nedlukningen, og der er mange tilflyttere, der kan have svært ved at finde ud af, hvad der sker i byen. Vi kan søge tilskud til maden i puljen, så det bliver billigere at deltage.

Arrangement med en fløjtespiller på Bavnen en sommeraften, når den er klar

Vi aftaler at sende tilbud/priser rundt til hinanden efterhånden som de indhentes til både punkt A og B.

2. Grillaftenerne. Hvordan skal konceptet være? Sommerfest. Vi havde ikke sommerfest sidste år grundet for ringe tilslutning de sidste mange år. Men skal vi forsøge igen? Kan drøftes under et.

Punktet debatteres, og vi beslutter at fastholde grillaftnerne og så udvide dem med musik eller andre aktiviteter. Sommerfesten arrangeres heller ikke i år, da antallet af deltagere ikke står mål med bestyrelses forarbejde.
Busser vil kontakte musikerne, der deltog ved et grillarrangement sidste år, og høre om de er interesserede i at komme igen.

3. Generalforsamling: indkaldelse. Henrik og Busser er på valg.
Corona situationen diskuteres. Der vil stadig være krav om negativ coronatest eller coronapas, og det kræver at beboere, der vil deltage, skal udenbys, for at skaffe sig en coronatest. Desuden vil der skulle bæres mundbind.
Bestyrelsen beslutter derfor at udskyde generalforsamlingen. Ny dato besluttes senere.

4. Overvejelser vedr. punkt 9 i vedtægterne.
Udskudt til næste møde

5. Foreningens Gmail
Hanne ønsker at anvende sin egen email til udsendelser, fremfor foreningens gmail.

6. Vilde blomster og planter. Forslag fra Marie om at foretage tiltag på Myretuen, for at tiltrække insekter på Myretuen
På fællesdagen på Myretuen mødte Marie op og foreslog, at et stykke af græsset ved siden af gyngerne kunne stå, uden at blive slået, og at hun kunne markere de vækster, der kom op, der ikke var græs. Derved kunne Eskebjerg være med på ”Vild med vilje”/større biodiversitet – og der ville blive et mindre areal at skulle slå græsset på. Samtidig ville markeringen af de forskellige arter i græsset, være med til at udbrede kendskabet til vilde planter, der holdes væk, når græs bliver slået regelmæssigt.

EVT:
Rågerne. Henrik har lavet en støjmåling på rågerne, der viser at de larmer 80 dB. Henrik fortæller at de høje træer skal skæres ned og flises, for at rågerne søger et andet sted hen. Hanne fortæller at det er gjort i Vallekilde. Henrik fortæller at rågerne er totalfredede og at det kun er tilladt at skyde ungerne lige når de går på gren. Vi vil gerne have træerne skåret ned, når rågerne er færdige med at ruge for i år. Hanne vil tage problemet op i landdistrikt udvalget.
HUSK! DER ER ’KUNST I PINSEN’ OG VORES MEDLEM GRETE ROSTOCK DELTAGER MED SINE MALERIER PÅ ADRESSEN: ESKEBJERGVEJ 38, ST.- 22.-24. MAJ KL.11.00-17.00. ALLE ER VELKOMNE.
https://www.greterostock.dk/Aktuelt/aktuelt.html

Næste møde d. 14. juni 2021 kl. 19.00 (Til bestyrelsen: Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer!)

Referent: Jette

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.