Bestyrelsesmøde d. 17. april 2021

Til stede: Steve, Jørgen, Kim, Jette, Hanne, Busser, Henrik og Hugo
Afbud: Lars Christian

 

 

 

1. Prioritering af opgaver (Myretuen)
Efter en rundering på pladsen aftaltes det, at vi lægger ud med at rydde ved tidligere fodboldbane (hullet bag gynger) og omkring birkelunden for alt utilsigtet vækst i form af eks. ahorn.
Kim har sat ny motor på plæneklipperen. Vi skal ha’ samlet et hold, der vil slå græs på området. Alle er velkomne – meld dig til Jørgen (tlf. 40744658) eller Hanne (tlf. 21758989).

2. Arbejdslørdag på Myretuen
Arbejdssøndag d. 2.5.2021 kl. 9.00. Kom og vær med – er du til ørnenæb eller motorsav? Vi har også tid til hygge og sjov og ingen bliver længere end tid og kræfterne holder til. Der er kaffe mm til pauser i løbet af formiddagen.

3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer siden sidst
Hugo beretter om sin kontakt til bl.a. Peter Jannerup på kommunen vedr. vedligeholdelse af Bavnen og det omkringliggende område. Der kommer mange nye træer, hvis det ikke trimmes jævnligt og det har tilsyneladende været forsømt længe nu. Rødder fra træerne risikerer at gøre skade på selve Bavnen. Vi forventer udspil fra kommunen inden 1. maj, da det har betydning for arrangementet om gravhøje, som var planlagt til at finde sted i Pinsen 2021 og økonomisk støttet af Landdistriktsudvalget i 2020.

4. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes på Myrehøj d. 30. maj kl. 16.00 med efterfølgende fællesspisning.

5. Grillaftener
Jørgen har bud på 4 datoer over sommeren: 28. maj – 25. juni – 30. juli og 27. august.
Jørgen sørger for at grillen er klar kl. 18.00. Sæt kryds i din kalender.

6. Pinsearrangement
Som nævnt i punkt 3 ventes udspil fra kommunen.

7. Medlemstal
Der er stadig en del, der ikke har betalt kontingent for 2021, men Hanne forventer at det sker, når vi alle kommer lidt i gang igen efter corona-restriktionerne.

8. Nye tilflyttere – overblik.
Hanne og Busser går en tur ud og hilser på nye Eskebjerg borgere. Der er kommet en del, og vi har også efterhånden en del børnefamilier i byen. Vi orienterer via Facebook gruppen: ’Eskebjerg – Den Gode Tone’

9. Landdistriktsudvalget/ puljen.
Hanne orienterer fra seneste møde i Landdistriktsudvalget. Husk at dagsorden og referater kan ses her: https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=meetings&CommeteeId=35

10. Pulje Nord midlerne.
Vi har to puljer fra Landdistriktsudvalget som vi kan søge i år. Den ene på kr. 72.000,- og den anden på kr. 108.000,- til ’arrangementer og aktiviteter, der er med til at skabe fællesskaber lokalt efter corona.’ For begge puljer gælder det at pengene fordeles efter ansøgning og fælles aftale mellem foreningerne: Bjergsted Beboerforening, Bregninge Beboerforening, Eskebjerg Beboerforening, Havnsø Beboerforening, Kærby Landsbylaug, Raklev og Omegns Lokalråd, Røsnæs Udviklings og Beboerforening, Svebølle Lokalråd og Viskinge Beboerforening – altså 9 foreninger der tilsammen udgør gruppen ’Område Nord’.
Der skal være møde blandt de 9 foreninger i løbet af maj, så der opfordres til at tænke på hvilke gode ideer vi i Eskebjerg kunne tænkes at søge penge til !!!
Har du en ide, så kontakt Busser på 5929 0052 eller mail mygind@madsen.mail.dk.

11. Evt.
Snak om oprydning af byen – ud med opsamler tang. Der blev ikke aftalt noget.
Hanne foreslog indkøb af hundeposedispensere til ophæng rundt i byen. Jette undersøger hvor vi evt kan købe klæbemærke til affaldsbeholdere om at der heri må lægges ’høm, høm..’

Link til bestilling af 1 stk. klæbemærkat til egen affaldsspand: http://www.hdrshop.dk/klistermrke-til-din-skraldespand

Næste møde tirsdag d. 4.5.2021 kl. 19.00 på Biblioteket.

Referat Hanne og Jette

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.