Bestyrelsesmøde d. 29. maj 2019

 

Tilstede: Judith, Jørgen, Steven, Henrik, Charlotte, Busser, Hugo og Jeanette.

 

Siden sidst:

Valborgsaften på Myretuen var hyggelig med 22 fremmødte.
Puljenord-midler justeret ned til 12500 kr. som er kommet på kontoen.
Bord-bænke sæt er bestilt og planlægges opsat udenfor biblioteket.
Foldere vedr. beboerforeningen er lagt på biblioteket.
Der er kommet nye borgere til byen, og det bestemmes at nye borgere fremover skal få første medlemskab gratis.
Ansøgningen om hjertestarter er afslået for i år, men vi opfordres til at søge igen næste år.

Til dagsorden ellers:

Der diskuteres leje af toiletvogn til sommerfest den 10. august, Steve sørger for reservation. I tillæg diskuteres evt. indretning af camping-toilet i skuret på Myretuen. Henrik og Hugo går videre med det sidste.

Planlagt botaniktur, på Vesterlyng 2. juni, starter på parkeringsplads ved Mareskoven kl. 13. Turen ledes af Karsten Clausen og Charlotte.

Steve står for plakat om tur til Nekselø.

Vandslange på 50 m. skal indkøbes til slukning af bål på Myretuen.

I forbindelse med fremtidig byvandring i forbindelse med fotoudstilling, skal Henrik snakke med Lars.

Beboerforeningen vil opfordre biblioteksgruppen til at lave noget informationsmateriale om tilbud på biblioteket, som foreningen kan sende ud til medlemmerne.

I forbindelse med Istidsruten virker det som om Kalundborg kommune har overset Vesterlyng med hensyn til skiltning, udlægning af foldere og rydning af stier. På mødet diskuteres strategier for at få kommunen i tale. Judith skal gå videre med dette punkt.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.