Bestyrelsesmøde 4. marts 2019

Tilstede var: Busser, Ling (medl.), Nils (medl.), Henrik, Charlotte, Steve, Jørgen (suppl.) Judith (suppl.), Jeanette, Hanne (afgående kasserer) og Hugo (suppl.)

Konstituering af ny bestyrelse blev som følger:
Formand – Anne Merete Madsen (Busser)
Næstformand – Charlotte Rye med ansvar for udformning af skriftlig materiale.
Kasserer – Jeanette Jørgensen.

Hugo A. Jørgensen blev 1. suppleant med ansvar for sekretæropgaver og suppleant Jørgen Jensen fik ansvar for Myretuen.

Steve og Henrik har nøgler til skabet ved brugsen.

Hanne informerede om udstyr hun har liggende og som midlertidigt kan opbevares hos Jeanette. I tillæg har hun tidligere PR-materiale mm. som vi kan få tilgang til efter behov. Hun vil ellers være behjælpelig med bl.a. overlevering af regnskab til Jeanette og medlemsliste til Hugo.

Hanne er medlem af Landdistriktsudvalget og vil være en vigtig kontakt fremover med henblik på midler vi kan søge.

Charlotte oplyste at der til nu er 7 tilmeldt den kommende teaterforestilling, 10 billetter er reserveret.

Fra medlemmer på generalforsamlingen kom der en del ideer til kommende aktiviteter:
Udflugter til øer, strand, mm.; dagligstuekoncert; oplysning om slægtsforskning, dilettantforestilling, tur til teater/revy etc.; håndarbejdsaften (nørkleaften) evt. som uge cafe’; samtalegruppe henblik på engelsktræning; spiseaften; byvandring; ordne trin på Bavnen (hvis det er tilladt); finere grøftekanter/rabatter; petang på Myretuen; kortlægning af resurcepersoner som kunne holde foredrag om forskellige emner; foredrag kombineret med let servering.

Herefter blev der arbejdet med kommende årsprogram og der tages sigte på at udsende program for første halvår efter næste møde.

Med hensyn til mulighed for, til efteråret, at præsentere billeder fra Eskebjerg evt. kombineret med byvandring skal Hugo snakke med Michael og Poul, og Henrik snakker med Wulff.

Næste møde søndag 17/3 kl. 19 hos Jeanette, Vænget 2.

4/3-19 Hugo A Jørgensen
Referent

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.