Generalforsamling 2019 – Referat

Referat af ordinær Generalforsamling:

24. februar 2019 kl. 16.00

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent:

 Flemming Skals valgt

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2) Årsberetningen

Beretningen blev læst op af Jørgen Jensen, da Charlotte Rye ikke var til stede.
Den ligger på nettet. Asbjørn Mikkelsen informerede om aftalen med kommunen vedr. rågerne i banegraven. Formandens beretning kan læses herunder.

Årsberetning for 2018

3) Regnskabet

Blev læst op af Hanne Blond og godtaget

4) Indkomne forslag

Der var ikke nogen.

5) Fastsættelse af kontingent

Det samme som sidste år. Kr. 100,- pr. voksen

6) Valg til bestyrelse

Valg til bestyrelsen: Anne Busser Madsen og Hanne Blond på valg. Busser genvalgt. Hanne ønskede ikke genvalg. Judith ønskede at trække sig som bestyrelsesmedlem og blive suppleant. Anne Busser Madsen blev genvalgt. Jeanette Jørgensen blev valgt. Henrik Pedersen blev valgt.

6) Valg af suppleanter

Jørgen Jensen, Judith Falck-Madsen og Hugo Jørgensen blev valgt.

8) Valg af revisor

Hanne Blond blev valgt til revisor

9) Valg af revisor suppleant

Flemming Skals blev valgt til revisorsuppleant

10) Eventuelt

Plæneklippergruppen: Flemming Skals, Jørgen Jensen og Preben Haugaard Nielsen.

Marie Svendsen efterlyste blomstrende grøftekanter og arealer i byen. Hvem vil være med til at gøre noget? Man kan ringe til Marie på: 22250886

Eskebjerg by har udsigt til 250.000 kr. til brug over fire år fra ’Få det fixet Puljen’. Man kan læse om det på Kalundborg Hjemmeside: https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Nyheder/Nyhedsvisning.aspx?Action=1&NewsId=6480&PID=313670
Der er opstartsmøde, som kommunen indkalder til 3. april 2019 kl. 16.30 i Eskebjerg Forsamlingshus
Vigtig dato, som bør skrives ind i kalenderen.

Som afslutning på evt. blev der ved hvert bord sammen med et bestyrelsesmedlem evalueret på årets arrangementer og givet forslag til nye tiltag og arrangementer for det kommende år. Dette vil bestyrelsen samle op på ved næste møde hos Steve 4. marts.

Referent: Busser

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.