Bestyrelsesmøde d. 8. august 2018

Til stede: Steve, Ling, Nils, Jørgen, Hanne og Judi
Afbud: Hugo, Busser og Charlotte

 

 

 

1. Siden sidst

By-Markedet var vel besøgt. Der var nok mere socialt samvær end salg, men cafeen solgte godt. Foreningen fik to nye medlemmer.

2. Sommerfest

Program for sommerfesten d. 18. august:

15.00:                     Kaffe og kage som kan købes
16.00:                     Kongespil og kricket
17.00:                     Optænding af grill + hente mad
18.00:                     Fælles spisning af medbragt mad

Hanne sørger for kaffe, mm, samt kul til grillen. Steve medbringer spil og Hanne køber evt. andre spil til foreningen.

3. Busstoppesteder

Vi drøfter (nok engang) problemet med af- og påstigning ved busstoppestederne Eskebjergvej 60 og 63. Jørgen tager kontakt til kommunen (vejingeniøren), så en løsning kan findes inden der lægges nyt asfalt.

4. Evt.

Hanne laver ny revideret årsplan. Western-festen d. 11.nov tages op på næste møde. (Find årsplanen her)

5. Evt.

Intet

Referat Steve/Hanne

Næste møde søndag d. 26. august kl. 17.00 hos Hanne.
Medlemmer kan deltage, men skal melde til hos værten for mødet.
Bestyrelsesmedlemmer melder evt. afbud til værten.

Til dig der får referat i postkasse eller pr. post: Hvis du har e-mailadresse, som vi må sende til, så skriv den til hanne@klima2000.dk (den gives ikke videre og bruges ikke til andet end orientering om beboerforeningens aktiviteter).

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.