Bestyrelsesmøde d. 5. marts 2018

Til stede: Ling, Grete, Steve, Judith, Preben og Hanne

 

 

 

Siden sidst
Der vil i april blive afholdt møde for Landdistriktsudvalgets gruppe Nord, som består af Bjergsted Beboerforening, Bregninge Beboerforening, Eskebjerg Beboerforening, Havnsø Lokalråd, Kærby Landsbylaug, Røsnæs Udvikling- og Beboerforening, Svebølle Lokalråd og Viskinge Beboerforening. Vi har til fordeling kr. 60.000,-. Bestyrelsen skal overveje om der er noget, som vi ønsker at søge til i år. I 2017 fik vi kr. 20.000,- af puljen til køb af plæneklipper.

Maskeballet blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte.

 

Generalforsamling
Vi gennemgik regnskab 2017.
Preben ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen.

Der er to indkomne forslag: 1) Hvilke forventninger har vi til en beboerforening? Hvordan udvikler vi foreningen? Hvordan får vi de yngre med? 2) Nedsætte en plæneklipper-gruppe.

Sommerfest
Indhold tages op på næste møde

Evt.
Intet

 

Referat Steve/Hanne

 

Den nye bestyrelse samles efter Generalforsamling og aftaler næste møde.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.