Bestyrelsesmøde d. 28. august 2023

 

Referat skrevet ind under dagsordenpunkter, der er markeret med fed type.

 

Evaluering af landsbyfest lørdag d. 19. august på Myrehøj

 • Små 40 deltagere til spisning af lækker grillmad på Myretuen. Bestyrelsen siger tak for opbakningen.
 • Samstemmende tilbagemelding er, at der blev sat pris på arrangementet og at det var hyggeligt med plads til alle. Godt for Eskebjergs selvtillid.

Læringspunkter næste større fællesarrangement:

 • Mere reklame for loppemarked. Dem der mødte op med en stand fik ikke helt de kunder de havde håbet på
 • Skiltning til Myretuen skal være tydeligere på dagen. Nye gæster kender ikke til stedet
 • Tydelig tidsplan. Vi havde reduceret arrangementet og det var ikke gået op for alle.

Opsamling på festøkonomi – sponsoreret af LAG-midler

 • Kasserer og formand laver regnskab til Kalundborg kommune

Renovering af infoboksen ved Brugsen

 • Vi beholder det gamle kasse og den bliver malet ved lejlighed.

LAG-midler til lys-avis

 • Vi har også fået bevilget LAG midler til en elektrisk lysavis. Den tror vi ikke på længere bl.a. fordi der skal sættes elmåler op til Brugsen.
 • Så vi forespørger kommunen om LAG-midlerne kan ændres til solcellebelysning i vores skuevogn?

Afhente doneret havetelt

 • En venlig Eskebjergboer har doneret et større telt til foreningen. Henrik arrangerer afhentning hurtigst muligt.

Aktiviteter resten af året
I kalenderen

 • Er gennemført inden referatets udsendelse: Lørdag den 2. september kl. 14-16 på biblioteket: Forfatter Christina Englund fortalte om hendes forfatterskab.
 • Fælles teatertur til Kalundborg 26. september – Steve arrangerer og har sat plakat op ved Brugsen. Tilmelding til Jette på foreningens mail: info@eskebjergbeboerforening.dk. Først til mølle og der arrangeres fællestransport
 • Lørdag den 7. oktober kl. 16-16 på biblioteket: Forfatter Inge Lise Hornemann fortæller. Se
  opslag på hjemmesiden (arrangeret af biblioteksgruppen)
 • Onsdag d. 25. oktober kl. 08.30 til 10.30 afholder KALUNDBORG talks fagligt foredrag på Myrehøj. Særpris for medlemmer af Eskebjerg Beboerforening er 100 kr. (inkl. lækker morgenmad), der kan betales ved døren. Tilmelding er dog nødvendig på claus@k-talks.dk Læs mere på www.k-talks.dk
 • Lørdag den 4. november kl. 14-16 på biblioteket. Naturelsker Jens Graversen fortæller. Se opslag på hjemmesiden (arrangeret af biblioteksgruppen)
 • Julefest på Myrehøj – søndag 3. december kl. 17-20 – Sæt X – særskilt opslag følger

Boblere

 • Guidet tur til Saltbæk vig – Henrik undersøger muligheder med forvalteren af området
 • Fugletur til Vesterlyng – udsat til foråret
 • Krea-marked – Udsat til foråret

Andre ideer

 • Bestyrelsen undersøger puljer til indkøb af fælles værktøjer til byen. Fx et termisk kamera medlemmerne kan låne.
 • Flemming er bobestyrer hvis det lykkes.

Eventuelt

 • Forplejning til bestyrelsesmøder genoptages.

 

Næste møde er mandag den 25. september kl. 1900 hvor Henrik har bolden

Husk forslag, ideer eller kritik er velkommen fx på foreningens mailadresse.

 

Referent er Claus Ingemann

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.