Bestyrelsesmøde d. 24. oktober 2022


Til stede: Hanne, Henrik, Claus, Jette, Henning og Flemming.
Fraværende: Steve

 

Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen.

Referent: Jette

Dagsorden

Referat

1:  Siden sidst

 • Vi har haft besøg af Landdistriktskoordinator Rikke fra Kommunen, der har overtaget blandt andet sagen om vores forsikring.

Vi viste Rikke Myretuen, fortalte om foreningen og drak kaffe. Til stede: Hanne, Kim og Jette.

Rikke står for: Få det fikset og er Havnsøs kontaktperson i kommunen.

 • WildWest fest, den 8.10.22:

Bestyrelses udtrykker stor tak til Hanne, der gjorde et stort arbejde, og til Myrehøj, der lagde hus til de 70 deltagere. Det var en dejlig fest med mad, musik og squaredans. 

 • Kommende forhøjelse af prisen for at have hjemmesiden for 2023. 

2: Arrangementer efterår 2022:

 • Krea-marked, den 6. november 2022 på Myrehøj

Der er reserveret 7 borde, og dermed ikke pladser til flere stadeholdere. Der er et bredt udvalg af forskellige kreative aktiviteter.

Der vil blive annonceret på facebook, opslagstavler mv. Der sendes oplæg til NordvestNyt. 

 • Julefest: 10. december på Myrehøj.

3: Ideer til arrangementer i foråret 2023.

 • Januar 2023: Oplæg fra rejse ved Hugo.

Henning har talt med Hugo, der vil fortælle om Laos/Cambodia. Sent i januar. Dato følger. Evt. med spisning.

 • Generalforsamling i marts.
 • Krea-marked, igen, hvis det bliver en succes.
 • Kræmmermarked, men det kræver godt vejr.
 • Arbejdslørdag: 15. april. 2023.
 • Grillaftner fredage i sommermånederne.
 • Arrangement på ”Baunen”: Kaffedrikning en varm aften.
 • Teatertur, Hanne undersøger mulighederne.

Intet nyt.

 • Byvandring: Vi vil gerne registrere husenes historie og evt. sætte et skilt på husene, med dets historie, fx: Her var slagterforretning. Vi arbejder videre med ideen. Først hovedgaden. 
 • Sommerfest 2023.

 

Dato for næste møde: 28.11.22

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.