Bestyrelsesmøde 26. september 2022

Til stede: Hanne, Henrik, Henning, Claus, Jette og gæst: Judith

Fraværende: Steve og Flemming

 

Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen. Referent: Jette

Dagsorden

 

1:  Siden sidst

 • Grillarrangement:
 • Der var 4 deltagere, heraf 2 fra bestyrelsen til sæsonens sidste grill arrangement. Vi flyttede grill aftnerne til lørdag, for at prøve at tiltrække børnefamilierne. Dette er ikke lykkedes. Inden næste sæson planlægges, vil vi overveje at flytte grillaftnerne tilbage til om fredagen, da det er vores indtryk at mange anvender lørdag til arrangementer ”længere væk”.

 

 • Fotokonkurrence: Claus har modtaget bidrag fra 3 personer. Claus vil tildele hver modtager en gave for deltagelse, men der vil ikke blive udråbt en vinder. Hver deltager vil få udvalgt et af sine billeder, der vil blive udstillet på Eskebjerg Bibliotek.

 

 • WildWest fest, den 8.10.22: tilmeldte, forberedelser m.v.
 • Vi beslutter at der skal være mindst 20 – max: 50 deltagere, for at arrangementet gennemføres. Claus laver indslag til Nordvest Nyt, for at få flere deltagere.

 

 • Krea-marked, den 6. november 2022 på Myrehøj

Prisen for borde skal dække prisen for at leje lokalet, der er ny-istandsat (bygningen, der tidligere rummede loppemarked). Hanne har liste med stadeholdere, hun vil invitere. Desuden vil hun annoncere på facebook grupper for flere nærområder.

Det vil blive muligt at købe let frokost på Myrehøj.

 

 • Debat arrangement 3. oktober i Snertinge, v. Erik Østergaard.
 • Mødet er arrangeret, da E.Ø. har den opfattelse at Kalundborg kommune forfordeler den sydlige del af kommunen, idet der planlægges at bygge en svømmehal i Gørlev. Erik har – også i artikel i Nordvest Nyt –gjort opmærksom på, at skolerne i den nordlige del af kommunen trænger voldsomt til vedligeholdelse, der ikke er budgetteret midlet til at gøre noget ved.
 • Hanne deltager, og må gerne udtale sig om ønsker for Eskebjerg: bl.a. sikker vej til skolen + stranden/Vesterlyngen.

 

 • Udhængsskab:
 • Henning har fundet priser på et nyt skab. Vi bliver enige om, at vi alligevel ikke ønsker et nyt skab, men at det nuværende skal nedtages og males, hvilket Henrik melder sig til at gøre.

 

 • Baunen, vedligeholdelse:
 • Claus melder sig som ny tovholder i forhold til at kontakte kommunen, for at sikre, at de vedligeholder Baunen, så der er til at færdes.

 

3: Arbejdslørdag:

 • Har vi brug for et årshjul, hvor vi lægger faste opgaver ind, fx hvornår langt græs skal slås, så vi kan planlægge tid til udførelse og derved gøre opgaverne på Myretuen mere synlige?
 • Hvilket niveau vil vi vedlige holde Myretuen til?
 • Planlæg dato.

 

 • Efteråret 2022: Behov for at afmærke træer, der skal fældes: Det gør Hanne. Behov for at få repareret nettene i målene: Det gør Jette.
 • Det lange græs skal klippes 2 gange om året: forår + august måned. Kim har klippet det nu.
 • ”Klippere” til Myretuen: Kim, Flemming, Claus og Henning. Vi aftalte, at de vil klippe på skift, sådan at den der klipper, giver besked videre til næste klipper, der så kan følge med i, hvornår græsset er så højt, at der skal klippes igen. Sæson 2023 går fra 15. 4.2023.
 • Arbejdslørdag: 15. april. Kl. 10:00 – 2023. Denne dag får Henning + Claus et kursus i beboerforeningens græsslåmaskine, så de er klar til sæsonen, sommer 2023.
 • På mødet tog vi ikke principiel stilling til ”pasningsniveauet på Myretuen”

 

5: Ideer til arrangementer i foråret 2023.

 • Januar 2023: Oplæg fra rejse ved Hugo.
 • Arbejdslørdag: 15. april. 2023.
 • Arrangement på ”Baunen”: Kaffedrikning en varm aften.
 • Teatertur, Hanne undersøger mulighederne.
 • Byvandring: Vi vil gerne registrere husenes historie og evt. sætte et skilt på husene, med dets historie, fx: Her var slagterforretning. Vi arbejder videre med ideen. Først hovedgaden.
 • Sommerfest 2023.
 • Vi tager punktet på igen på næste møde.

 

6: Landsby trivsel.

 • Claus har sat punktet på. Er der noget vi skal være opmærksomme på, i forhold til energikrise eller andet?
 • Vi mener at vide, at vores Daglig Brugs ikke er i fare.
 • Hvad med de lokale busser, som borgere er afhængige af? Vi vil følge med i oplysninger vedr. dette.
 • Hanne gør opmærksom på App´en” Nabo Go”, hvor man kan arrangere samkørsel. Betaling pr. meter, hvilket foregår til App´en, der så betaler til føreren.

 

Dato for næste møde: 24. oktober – Datoen er flyttet frem for at friholde Halloween.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.