Bestyrelsesmøde d. 29. august

Afbud: ingen

Referent: Jette Jørgensen

 

 

Dagsorden

Referatet er skrevet ind i dagsordenen i kursiv. 

1:  Siden sidst:

 • Fotokonkurrencen vedr. bedste foto fra Tour de France fortsætter august ud. Derefter vælges det bedste og næstbedste foto, der får en præmie.
 • Jørgen, der var suppleant, har meldt sig ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takker Jørgen for det arbejde han har lagt i bestyrelsen i årenes løb.
  Jørgens opgave med at tømme affaldssækken ved biblioteket overtages af Henrik.
 • Kalundborg Kommunen har fået en ny landdistriktskoordinator: Rikke Røge Forchammer.
 • Regnskabet for Tour de France-aktiviteter er ikke endeligt gjort op endnu.
 • Turff Rollers: Der er skrevet kontrakt med 6 mandsbandet vedr. Western Festen.
 • Forsikring: Foreningen har endnu ikke modtaget svar fra Kalundborg kommune, om hvorvidt kommunen vil betale vores forsikring for legepladsen, svarende til, hvad de gør for andre foreninger.
 • Krea-markedet, der afholdes 6. november 2022 på Myrehøj i nyistandsat bygning, er ikke helt på plads endnu. Der vil skulle betales en pris pr. ”bord”, der dækker lokaleleje til Myrehøj. Der vil blive mulighed for at købe kaffe/te og mad i caféen. Arrangementet vil blive annonceret i div. Facebook grupper, så der kan komme sælgere fra et større område.
  Hanne laver et forslag til plakat, når aftalen er på plads med Gulla på Myrehøj.
 • Kreaklubben mødes fortsat hver 3. torsdag. Gruppen består af i alt 10 medlemmer, og der kommer 6-8 hver gang. Gruppen har i løbet af sommeren været samlet privat forskellige steder. Fra torsdag den 1. 9. mødes medlemmerne igen på biblioteket kl. 19.
 • Der er lavet og omdelt nyhedsbrev med aktivitetsplan for efterår 2022.

 

2: Fest den 3. september

Festudvalget har bestået af Claus, Fleming, Hanne og hendes mand, Kim
Der er tilmeldt 11 deltagere incl. bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er enige om, at der er for få tilmeldte til, at festen kan gennemføres.
Hanne sender en mail ud om at festen er aflyst, og skriver det på plakaten i skabet ved Brugsen.

3: Opsamling:

 • Når festen er blevet aflyst, har vi midler til rest, som vi ikke kan blive ved med at skubbe foran os. Der er købt spil, beregnet til festen. Vi beslutter at købe præmier til fotokonkurrencen + 3 granitbænke for resten af pengene. Vi snakkede om at bænkene kan sættes på Baunen, ved rundkørslen og på Myretuen. Derved bliver det muligt at sætte sig og tage en snak flere steder i byen.
 • NORD-midler: Vi har fået 3.000 kr. til et infoskab og 5.000 kr. til legeredskaber på Myretuen.
  Henning og Steve vil finde et infoskab. Vi har skrevet i nyhedsbrevet, der nylig er omdelt i hele byen, at vi har penge til legeredskaber, og at vi efterlyser børnefamilier, der vil deltage i aktiviteter omkring legepladsen på Myretuen. Opslaget har ikke givet respons.

 EVT: Bestyrelsen gik en tur på Myretuen, for at se hvordan der ser ud nu. På næste møde skal vi lave en årsplan for pasning af de forskellige arealer og tage stilling til niveau for pasning.

 

Dato for næste møde:

Mandag den 26.  kl. 19

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.