Bestyrelsesmøde d. 1. november 2021

Tilstede: Jørgen, Henrik, Hanne, Steve, Lars-Christian

Afbud: Jan

Referat skrevet ind i kursiv i dagsordenen

 

Dagsorden:

1:  Siden sidst:

 • 500 krokusløg lagt i plæne ved rundkørslen. Kommunen har fået besked, så der først slås græs efter afblomstring.
 • Foreningen har fået tilladelse til opsætning af hundeposeholder på grå kasse ved rundkørsel/Nyløkkevej. Når alle holdere er sat op, sendes pressemeddelelse ud.
 • Hanne sender mail ud vedr. fællesspisning den 5.11.2021.
 • Nyt Tour de France-møde den 17. november.

2:  Sidste indkøb for Landdistriktsmidler

 • Det tidligere bevilgede beløb på 9.500 er fortsat reserveret til historisk aften incl. fotos, og Pinsearrangement på Bavnen med hornmusik og morgenbrød.
 • Det blev besluttet at indkøbe et telt på 6 x 6 meter, for Landdistriktsmidler og restbeløbet tages af foreningens egen kassebeholdning.

3:  Årsplan 2022

 • Historisk aften: 27. januar.
 • Valentine middag/Fastelavn: 26. februar.
 • Kreativ gruppe: Jette vil gerne indkalde til opstartsmøde for kreative medlemmer. Første møde:Torsdag den 13. januar, 2022, kl. 19:00 på biblioteket. Se separat opslag.
 • Amatør udstilling, udskydes, evt. til efterår 2022
 • Fortidsmindedag, hvor Bavnen kan præcenters: Der er ikke stemning for at deltage i arrangementet.
 • Generalforsamling: 27. marts på Myrehøj
 • Pinse arrangement: Planlægges i 2022, når kommunen har ryddet Bavnen.
 • Tour de Storebælt, Cykelløb gennem Eskebjerg: den 11. juni 2022
 • Arrangement? Vi afventer cykel udvalget.
 • Tour de France, Cykelløb gennem Eskebjerg: 2. juli 2022.
 • Arrangement? Vi afventer cykel udvalget.
 • Myretuen: Grill arrangement: 27. maj, 24. juni, 29. juli, 26. august 2022.
 • Hanne laver en halvårsplan, der kan udsendes til medlemmerne.

4: Julefest:

 • november kl. 18 på Myrehøj.
 • Hanne aftaler nærmere med Petur.

5: Dato for næste møde

 • Tirsdag den 11. januar 2022

Referent: Jette

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.