Bestyrelsesmøde d. 3. august 2021

Referatet står i kursiv, skrevet ind i dagsordenen. Referent: Jette
Til stede: alle: Henrik, Steve, Hanne, Jan, Lars Christian, Jørgen og Jette

 

 

 

Siden sidst:

Grillaften den 30. juli: der var 14 personer til spisning. Hyggelig aften.
Bålfad: Jette har talt med smeden, der ikke kan lave et rundt bålfad, der er trykket ud i en plade. Vi aftalte, at vi vil spørge ham om pris på et firkantet fladt fad med 15 cm kant, samt et rundt fladt fad med samme højde kant. Der skal være huller i bunden så vand kan løbe af + bålet kan få ilt til forbrændingen. Der behøver ikke være ben på fadet, da vi anbringer det på nogle fliser, vi har. Jette snakker med smeden igen.


Teddy er inviteret til vores næste bestyrelsesmøde hvor vi bl.a. vil drøfte G-mail, GDPR på vores hjemmeside og fotos til hjemmesiden.

Ansvarsområder:

Bestyrelsen er ansvarlig for vedligehold på Myretuen.
Kommunen er ansvarlig for vedligehold på Bavnen. Hugo er stadig kontaktperson til kommunen.

Myretuen:

I lørdags kørte Kim 2 tons plænejord på området, hvor muld toilettet senere blev anbragt.
For at toilettet kan tages i brug, mangler der holder til toiletpapir og papir. Henrik har holderen, Jette vil købe papir.
Jorden, Kim har kørt ud, skal jævnes med rive og skovl.
Kim og Hanne har fjernet den gamle bålplads og lavet 3 høje til ”tudser”
Hanne har klippet bøgehækken ind mod deres grund.
Hanne ønsker hækken klippet ned i højde: 150 cm

Arbejdslørdag, den 7. august aftalt på mødet

Opgaver: Jan og Lars-Christian vil klippe hækken ned. Jørgen vil jævne gruset og Hanne og Kim vil færdiggøre arbejdet med fjernelse af den gamle bålplads.
Fliser og mursten, samlet ved skurvognen, skal køres væk.

Arbejdsdage:

Vi snakkede om, at der er for mange opgaver til, at vi som bestyrelse kan udføre dem uden uden hjælp fra de øvrige medlemmer.
Vi aftalte, at lave arbejdsdage med faste opgaver på Myretuen, da vi mener, det så er lettere at komme og hjælpe, hvis det på forhånd er meldt ud, hvilke typer opgaver, der skal udføres.
Vi skal have lavet en overordnet plan for Myretuen, fx: en plan for hvilke områder, der skal have ryddet birketræer, hvor der skal være ”vild med vilje” mm.

Græsslåning: Jan vil gerne hjælpe med at slå græs. Heldigvis vokser græsset langsommere på denne tid af sommeren.


Opgave: fjerne ukrudt rundt om frugttræerne.
Opgave: ”Vild med vilje”- område: Skal mærkes af med pinde og markeringsbånd. Henrik har pinde, Vi har bånd i skuret fra tidligere. I følge Hanne har Christoffer fra Kommunen sagt, at sådan et område skal slås i august, resten af året, skal det have fred.

Punkter.


1. Pulje Nord-midlerne for 2021.
A: Puljen til lokalrådsarbejde. Den vi plejer at søge. Der kan ikke søges til drift.
B: Puljen, hvis hensigt er at skabe liv, sammenhold og fællesskaber på tværs lokalt – efter en hård tid med COVID19.
Næste møde vedr. fordeling af midler afholdes den 19. august. 2021. Hanne deltager på mødet.
Ad. A:
Sætte krokusløg v. rundkørslen – Vi har fået ok fra kommunen. Vi søger 1.000 kr.
Sætte en kæde for indkørslen til Myretuen. Kæde, stolper og lås: Vi søger 1.500 kr.
Bålfad, v. lokal smed. Vi har ikke fået pris endnu. Ansvarlig, Jette
Hundeposer og holdere til samme: Vi ansøger om 2.900 kr.
Ad B:
Den sociale pulje har ikke en deadline.

Afholde en udvidet grillfest med musik: ansøge om 4.000 til musik.

Ansøge om partytelt, eller del af partytelt. Der er indhentet tilbud på et 6 x 6 m. partytelt, højde. 2,20 meter. Komplet pris eks. Transport: 25.625kr incl. moms. Leveringstid 4 uger. Pladsen hvor der er fliser er 6 x 6 meter – skal tjekkes! Tilbuddet skal sendes rundt, så alle i bestyrelsen kan læse det.

Vi har 14.798 kr. på kontoen, så vi kan evt. søge om 10.000 kr., og betale resten selv?!
Teltet kan evt. lejes ud til medlemmerne.
Vi aftaler at sende tilbud/priser rundt til hinanden efterhånden som de indhentes til både punkt A og B.

2. Grillaftenerne
Årets sidste grillaften i august er med musik. Jørgen har kontakt til bandet. De skal have besked nogle dage før, om vi fastholder arrangementet. Jørgen holder øje med vejrudsigten.

Aktiviteter det næste halv år:

September: Steve har undersøgt ideen med besøg og rundvisning på Selsø slot. Det kan ikke lade sig gøre i denne omgang.

Oktober: Nabohjælp. Genplanlægge arrangementet, der måtte aflyses pga. corona. V. Jette.

November: Teatertur.

Julefest: 27. november 2021 på Myrehøj


Næste møde afholdes tirsdag den 7. september, kl. 19 på biblioteket.
Frist for at sende punkter til dagsordenen til sekretæren: Torsdag, den 2. september.
Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer!

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.