Bestyrelsesmøde d. 17. september 2020

Til stede: Henrik, Jette, Steve, Hugo, Busser, Jørgen, Hanne (og Kim på kort visit)
Afbud: Lars Christian

 

 

Siden sidst:
Hugo har mailet til Lars vedr. lokale i forsamlingshuset til Seniorgymnastik. Har endnu ikke fået tilbagemelding.
Hugo har ligeledes pr mail kontaktet Teknisk afd. i kommunen og forespurgt vedr. plejeplan af Baunen. Det er kommunens opgave, men der har tilsyneladende ikke været ryddet i længere tid. Der er spurgt til bl.a. skiltning, infotavle og adgangsvej. Pt er der kæde for indgang. Vi venter stadig på respons.
Snak om evaluering vedr. trafiksaneringen i Eskebjerg. Det forventes at der tidligt sker noget i slutningen af oktober. Busser kontakter vejingeniøren for at få tilsendt 200 stk info-foldere om 2-1 reglerne, således at vi kan husstandsomdele og lægge resten på biblioteket og evt Brugsen.

Hjertearrangementet 3.okt.2020 kl.9.00
Vi gennemgår invitationen til Hjertemotionsarrangementet. Den godkendes og sendes ud pr email. Betaling kan ske til Hannes mobilepay (HUSK NAVN) eller til foreningens konto. Der kan også betales kontant på dagen.
Busser kontakter lokalaviserne og Nordvestnyt for om de kan have lyst til at kikke forbi.
Det aftales at købe et par klap-ud-borde til dagen, som efterfølgende kan bruges til arrangementer på Myretuen. Jørgen har stole han vil donere.

Arbejdsdagen på Myretuen 3.okt.2020 kl.11.00
Da arbejdslørdagen er samme dag som hjertearrangementet udsættes dette til kl. 11.00.
Alle er mere end velkomne til at deltage – jo flere vi er, jo bedre får vi styr på opgaverne.
Der skal ryddes i lavningen bag gyngestativet for småtræer o.lign. (MEDBRING ØRNENÆB/GRENSAKS eller lign. Der skal hegnes rundt om de nye frugttræer. Henrik køber pæle og tråd. Kim har nedslagningsrør. Der skal bruges nogen, der har trailer, så vi kan få kørt det afskårne til genbrugspladsen. Kim foreslår at vi på sigt sår vilde blomster i hele frugttræsområdet.

Halvårsprogrammet.
Opsamling på halvårsprogrammet:
Teaterturen bliver d. 10. november kl.19.30 i Kalundborghallen. En danseforestilling: Hvis Jeg Bliver Gammel. Mere herom i invitation.
D. 26. november bliver der arrangement om NABOHJÆLP i forsamlingshuset. Jette arbejder på sagen. Busser har haft kontakt med Kalundborg Museum om de vil deltage i HISTORISK ARRANGEMENT omhandlende Baunen og de øvrige bronzehøje, som vi har i området. Vi venter stadig på svar. Henrik og Busser har været på Lokalhistorisk arkiv og samle oplysninger og det er meningen at Teddy affotograferer gamle fotos i forbindelse med arrangementet. Datoer er endnu ikke fastlagt.
Søndag d. 6. december kl. 18.00 er der (traditionen tro) JULEFEST på Myrehøj B&B. HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN.
Valentin aften bliver d. 14. februar 2021.
Når de sidste ting kommer på plads udsender Hanne halvårsplan.

Mobilepay.
Det er muligvis smart at bruge mobilepay til betaling af kontingent mm, men det har været noget forbistret rod at gennemskue hvor betalinger kommer fra udfra de udskrifter i Mobilepay. Systemet for virksomheder/foreninger er ikke det samme som for private. Det har udover oprettelsen (999,-) kostet foreningen kr.543,- indtil nu i gebyrer. Vi aftaler at afmelde Mobilepay, da det har været alt for tidskrævende i forhold til bogføringen.

Regnskab og økonomi v. Hanne
Der er bogført up-to-date og bilag stemmer med bank. Foreningen har pt 70 betalende medlemmer + 5 nytilflyttere.

Plæneklipperen – reparation på vej. Kan det betale sig?
Kim har slået græs på Myretuen over sommeren. Maskinen bruger voldsomt meget olie og motoren er slidt.Vi købte den brugt i 2017 for 15.000,- (Nord-midler) Skal vi ud og købe en ny af samme slags koster de nærved 50.000,-. Kim har undersøgt pris på ny motor, da resten af maskinen stadig er i god stand. En sådan ligger på ca. 5.-7-000,-. Herudover vil der komme småudgifter. Kim tilbyder at købe motor og sætte den på. Vi beslutter at det er det vi gør.

Ny oplysningsseddel til skabet.
Steve sætter ny seddel i skabet med ny kontaktoplysninger.

Vedr. hjemmeside
Busser kontakter Teddy vedr. oplysninger om bestyrelsesmedlemmer.

Oplysninger om muldtoilettet.
Busser orienterer om muldtoilet og vi drøfter placering. Henrik køber materialerne hjem, så det kommer på Nord-regnskab 2020.

Næste møde torsdag d. 5. november 2020 på Eskebjerg bibliotek.

Referent Hanne

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.