Bestyrelsesmøde d. 3. september 2020

1. Konstituering af ny bestyrelse og fordeling af ansvarsområder
Bestyrelsen konstituerer sig som følger: Busser fortsætter som formand, Hanne er kasserer, Steve sekretær (Jette afløser Steve efter behov).
Ansvarsområder:
Busser er ordstyrer, laver dagsorden og indkaldelse til møder samt ansigt udadtil medmindre andet bestemmes.
Sekretær Steve tager referat af møder (evt via Hanne) – sender til medlemmer og til Teddy (hjemmeside). Har ansvar for eks. Plakater, årsplaner, mv (kan uddelegeres) Kasserer Hanne holder styr på bank (ind-og udbetalinger), bogføring/årsregnskab og medlemsliste.
Der vælges ikke næstformand.
Jørgen påtager sig ansvar for Myretuen (plæneklippergruppe?, arbejdslørdage, grillaftener)
Hugo er kontaktperson til kommunen vedr. Vedligehold af Baunen.


2. Halvårsplan
Vi laver en brainstorming for ideer, så der vil være en aktivitet ca. én gang om måneden.
Følgende datoer ligger fast:
– Arbejdslørdag 3. oktober kl. 9.00 på Myretuen
– Julefest søndag d. 6. december på Myrehøj B&B
– Valentinsdag d. 14. februar 2021.
– Der arbejdes på et Alleshaveløb hvor der samles penge ind til montering af
hjertestarteren. Busser kontakter Berit for samarbejde med spejderne og løbegruppen. Henrik kontakter Heidi for evt. demonstration af hjerte/lungeredning i forbindelse med dagen. Tænkes afviklet september/oktober.
– Forslag til arrangement om Nabohjælp i samarbejde med forsamlingshuset. Busser tager kontakt med Lars og Jette er tovholder på arrangementet.
– Hanne undersøger muligheder for Teatertur i oktober/nobember.
– Landdistriktsudvalget har bevilget midler til afholdelse af et Historisk
arrangement omhandlende kæmpehøjen Baunen og de omkringliggende gravhøje på kr. 9.500,-. Busser og Henrik står for arrangementet der delvis afvikles i januar 2021 og i Pinsen. Der tages kontakt til Kalundborg Museum for samarbejde.
– Hugo tilbyder rejseforedrag om Laos og Cambodia.
– Hugo foreslår at vi ser på muligheden for ’Seniergymnastik’ i forsamlingshuset.
Vi snakker om der evt kan gives tilskud til lærer/lokale – evt gennem AOF/LOF??


3. Busser og Hanne aftaler overlevering omkring gmail, mobilepay, medlemslister o.lign.


4. Busser orienterer om Landdistriktsudvalgets gruppe Nord, som vi er en del af. Busser har søgt både den ’årlige’ pulje og puljen til ekstra initiativer.
Fra den årlige pulje er bevilget 7.500,- til bl.a. udgifter omkring hjertestarter, muldtoilet, festmusik og div. kontorudg. Af puljen til ekstra initiativer er bevilget kr. 9.500,-, som det fremgår af punkt 2 og beskrivelse af historisk arrangement. Landdistriktsudvalget kan følges her: https://www.kalundborg.dk/Politik/Udvalg_r%C3%A5d_og_n%C3%A6vn/Landdistrik tsudvalget.aspx og referater her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=meet ings&CommeteeId=35

5. Snak om medlemsantal – er der tidligere medlemmer som vi ikke har fået med i år? p.t. er vi 74 voksne medlemmer – ret flot for vores lille by
Næste møde er torsdag d. 17. september 2020 kl. 19.00 på biblioteket. (punkter på dagsordenen: Mobilepay, arbejdsopgaver til arbejdslørdag)

Referat Hugo og Hanne

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.