Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2020

Tilstede: Jørgen, Nils, Ling, Jeanette, Henrik, Busser, Judith, Hugo og Steve

 

 

 

 • Jeanette varsler bestyrelsen om, at hun pga. tidsnød ikke kan fortsætte som kasserer i en ny periode. Charlotte har også meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte.
 • Vedrørende det afholdte førstehjælpskursus, indhentes der pt. børneattester, som skal være i hus, før de frivillige førstehjælpere skal oprettes på en app.
 • Julefesten var i store træk vellykket, og deltagerantallet antyder, at vi kan fortsætte med den.
 • Politiets afholdte trafikmåling ved rundkørslen i december blev gjort mellem 07.55 og 10.00. Der passerede 100 biler og 6 kørte med forhøjet hastighed, højeste målte var 55 km/t.
 • Kontakten til Istidsruten er genoptaget med den nye kontaktperson, som er blevet opdateret med Eskebjergs lyksaligheder. Der er informationsmøde og workshop om Åbning af Istidsruten 16. jan
 • Vedrørende muldtoilet på myretuen har vi intet hørt fra kommunen. Busser følger op.
 • Trods rykkere er det heller ikke kommet noget vedrørende vedligeholdelse af Bavnen. Hugo følger op.
 • Beboerforeningen har nu fået Mobilepay nr. 597925
 • Jørgen følger op på navnene på medlemmer, som ikke har e-mailadresse, så vil han sørge for, at meddelelser kommer i deres postkasser
 • Vedrørende nye medlemmer skal Hugo kontrollere kontaktadresser.
 • Jeanette sender kode og password til beboerforeningens mailadresse til Hugo og Busser.
 • Vedrørende foredrag om hundeslædetur i Grønland 14. jan. Hugo byder velkommen og præsenterer foredragsholdere.
 • Busser opstiller et budgetforslag til ”Få det fikset” vedr. vand på Myretuen samt skiltning.
 • Til Vallentinmiddagen på Myrehøj, er Steve ansvarlig.
 • De sidste penge fra pulje Nord skal bruges til bænke på Myretuen. Jeanette finder ud af, hvad der er tilbage i puljen.
 • I februar udsendes varsel og info om generalforsamlingen. Vi vil allerede nu opfordre medlemmer til at tænke på kandidater til 2 nye bestyrelsesmedlemmer, bl.a. ny kasserer.

Næste møde er tirsdag 11/2 kl. 19 i biblioteket.

Referent Hugo

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.