Bestyrelsesmøde d. 4. juli 2019

Tilstede: Judith, Jørgen, Steve, Henrik, Charlotte, Busser, Hugo, Jeanette, Ling og Nils

 

 

Siden sidst:

 • Botanikturen havde kun få fremmødte.
 • Bordbænke-sættet har haft forsinket levering men opsættes nu Søndag 7. juli udenfor biblioteket.
 • Kontakten til banken er omsider kommet i orden.
 • Vi skal forsøge at skaffe penge fra Nord-midler til Mobil pay ordning.
 • Indretning af nød-toilet i skurvogn udsættes til næste år.

Næste grill-aften 26. juli.

 • Grillen er klar kl. 18, så sæt datoen ind i kalenderen.

Andre ting til kalenderen:

 • sommerfesten flyttes til 17. august kl. 14, hvor der vil være noget både for børn og voksne. Vi kommer med mere info senere.
 • Søndag 18. august er der dragshow på Myrhøj, baren åbner kl. 19
 • Fotoudstillingen Eskebjerg før og nu lægges til sept. eller okt.
 • Informationsmøde om ”Danmark redder liv” (førstehjælp via app.) lægges til sept. eller okt.
 • Der planlægges teatertur november.
 • Januar 2020 planlægges lysbillede-foredrag
 • Februar 2020 planlægges fællesspisning på St. Valentins dag fred. 14 feb.
 • Generalforsamling kommer søndag 15 marts kl. 16 med spisning kl. 18.

Andet:

 • Selv om vi kommer tilbage med mere information om ovenstående programpunkter beder vi om at beboerne allerede nu markerer i kalenderen.
 • Der skal gøres en indsats på Myretuen og vi planlægger en arbejdsindsats mandag 12. aug. Fra kl. 10 og udover dagen.
 • Busser er i kontakt med koordinator for Istidsruten med hensyn til hvordan Eskebjerg kan komme i betragtning i forbindelse med lægning af ruten.
 • Jeanette lægger frem økonomien i øjeblikket og den ser foreløbig ud til at være rimelig god. Hugo træder ind i bestyrelsen i stedet for Charlotte som ønsker ½ års pause.

Næste møde planlægges til 2. sept. kl. 19 hos Steve

Hugo A. Jørgensen, referent

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.