Bestyrelsesmøde d. 21. januar 2019

Tilstede var: Judith, Jørgen, Hugo, Busser og Charlotte. Ling og Niels kom senere grundet arbejde.
Afbud: Hanne og Steve

 

 

Vi startede med at evaluere årsplanen for 2018.

 • Islands aften med fortælling/lysbilleder og islandsk middag i januar var klart en succes-
  Godt fremmøde og spændende aften. Konceptet kan godt gentages.
 • Maskebal med dragshow og natmad i februar blev aflyst grundet manglende tilslutning.
  Vi tror at dragshow og spændende mad kan gå, men ikke maskebal.
 • Teaterturen i marts blev en succes, og det at tage i teatret sammen kan så absolut gentages.
 • Generalforsamlingen med fællesspisning var pænt besøgt, og det er en god ide at afslutte med fællesspisning.
 • Fortidsmindedagen blev aflyst. Men tanken om noget lokalhistorie er spændende. Det vil vi gerne gentage. Evt. byvandring eller noget om Enghaven, fra den tid, hvor der blev gravet tørv.
 • På arbejdslørdagen i maj på Myretuen blev der malet skurvogn og revet jord og fjernet sten fra den forarbejdede jord til de kommende frugttræer og –buske. Det var medlemmer fra bestyrelsen, der var i gang med det og Asbjørn der med sin fræser gjorde det muligt.
  Vi vil gerne, at vi tænker ind i og får ideer til, hvordan vi bruger området mere.
 • Store badedag og picnic-tur på Vesterlyng i juni var hyggelig, men vi var ikke så mange. Det var nok en af de lidt kolde dage denne sommer.
 • Til bymarkedet i Eskebjerg i juli var der kun få boder i år ud over butikken. Der var mange, der så fotoudstillingen, som blev en succes og folk hyggede sig i gården, men for os, der havde boder, var det så som så med salget og ikke det store slæb værd.
 • Sommerfesten i august var i år uden musik. Der var ikke så mange deltagere, men de der kom hyggede med leg og god mad.
 • Til plantedagen i oktober af frugttræer og –buske var der en rigtig god energi, og det kom til at se rigtig godt ud. Men det er kun hovedsageligt bestyrelsen, der går ind i arbejdet. Hen af vejen skal frugten bruges af folk i byen – også i relation til arrangementer, der har med frugt at gøre. Det kunne være ”Den store frugtkagedyst – eller den lille frugtsnapsedyst”!
 • Teaterturen i oktober blev aflyst pga. for få tilmeldte. Vi tror konceptet er godt nok.
 • Westernfesten i november blev aflyst grundet manglende tilslutning. Der var ellers gjort meget ud af det med musik og spisning og det var ret ærgerligt, at det ikke kunne blive. Årsagerne kan være mange, men vi får nok brug for at få snakket om, hvordan vi får mobiliseret de yngre i byen?
 • Æblepressedagen var spejdernes dag og den er bare hyggelig og god reklame for byen.
 • Til julefesten i december var der et pænt fremmøde i år. Det virkede fint med indslaget: Gæt en julesang. Til næste år vil vi gerne have et juletræ.

Ud fra evalueringen og erfaringerne derfra, brainstormede vi med ideer til kommende arrangementer. Det skal dog siges, at de ikke er endeligt bindende, da vi mener, der er behov for, at foreningens medlemmer bliver inddraget i processen, hvilket vi vil gøre til den kommende generalforsamling d. 24. februar.

Men de ideer, der kom frem er følgende:

 • Orkidedag på Lyngen
 • Rejseforedrag
 • Teatertur
 • Lokalhistorisk arrangement
 • Evt. et fællesarrangement med forsamlingshuset
 • Generalforsamling med dialogmøde om fremtiden
 • Julearrangement
 • Kriminalpræventivt Råd
 • Forskellige arrangementer på Myretuen: Arbejdsdag
 • Frugtarrangement
 • Valborgsaften Grillaftener

På vores kommende møde i februar, skal vi have en snak om bestyrelsens fremtid og arbejdsgange.
Mødet er d. 21. februar hos Busser kl 19.00. Vi skal selvfølgelig også lige planlægge Den årlige Generalforsamling

Generalforsamlingen blev sat til d. 24. februar på Myrehøj kl. 16.00. Vi vil gerne have ideer til arrangementer fra vores medlemmer. Måske i form af dialogsnak ved bordene.

Vi laver generalforsamling med middag og rejseforedrag af Ling og Nils fra deres krydstogttur.
Hvem vil tage sig af indkaldelse og annoncering

Charlotte undersøger, hvad der er af teaterstykker lokalt i det kommende år.

Hugo går videre med hjertestarterprojektet, hvor han søger penge hos Trygfonden.

Referant: Busser

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.