Bestyrelsesmøde 24. september 2018

Tilstede: Jørgen, Nils, Ling, Hugo og Hanne
Afbud: Steve, Judith, Busser og Charlotte

Dagsorden

 1. Siden sidst
  Tilbagemelding om en god forfattereftermiddag med Inge Lise Hornemann.
  Næste biblioteksarrangement er med Peter Tams d. 6. oktober kl. 14.00.

  Vedr. gruppe Nord – Landdistriktsmidler: Ubrugte midler deles mellem foreningerne i Nord, det betyder at vi får omkring kr. 1.500,- udover det først tildelte. Herligt!
 2. Plantedag på Myretuen
  Vi flytter dato for Plantedag til lørdag d. 13. oktober. Mødes kl. 9.00 til en kop kaffe og en ostemad. Håber mange vil komme og give et nap.
  Jørgen udarbejder liste for indkøb af træer og buske. Vi har selv nogle stikkelsbær og ribs, MEN!!! Kære medlemmer: Har I buske, som foreningen må overtage, er det super!
  Når listen er klar, mødes vi på Myretuen og laver en planteplan.
 3. Evt.
  Intet

Næste møde aftales via mail

Referat Hanne

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.