Bestyrelsesmøde d. 5. februar 2018

Til stede: Ling, Grete, Steve, Judith og Hanne
Afbud: Preben

 

 

 

Siden sidst

  • Der deltog 40 til Islandsk aften. Spændende fortælling af Grete og Carsten og Petur serverede islandske retter (lam og skyr-dessert).
  • Nyhedsbrev er delt ud indenfor byskiltet og ud af Strandvejen, sendes pr. mail til ’udenbys-medlemmer’ når det er omsat til pdf-fil.
  • Hanne skal til møde i Landdistriktsudvalget 7. feb. dagsorden kan ses her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=meetings&CommeteeId=35 Ny formand for udvalget er Ole Glahn.
  • Hanne deltager i møde 8. feb. ang. en lille film, der skal inspirere til bosætning i Kalundborg. Filmen vil vare omkring et minut og præsentere området i den gamle Bjergsted kommune. Filmen optages i maj og vil ligge på Kalundborg kommunes hjemmeside. (Imaginekalundborg.dk)

Maskebal

  • Der er ganske få tilmeldinger og der tales om evt. aflysning.

Teatertur

  • 14 personer deltager i forårets teatertur til ”Mig og Ulf”. Hanne sender mail ud vedr. kørsel og betaling, når vi nærmer os dagen.

Generalforsamling

  • Der sættes opslag op i skabet v/Brugsen. Petur beslutter menuen. Følgende på valg: Steve (vil gerne genopstille, men helst ikke som formand), Judith og Preben. Og der skal vælges en ny for Henrik. Hanne foreslår at opstillere præsenterer sig.

Sommerfest

  • Indhold tages op på næste møde

Evt.

  • Intet

 

Referat: Steve/Hanne

Næste møde: mandag d. 5. marts hos Steve.

Medlemmer kan deltage, men skal melde til hos værten for mødet. Bestyrelsesmedlemmer melder evt. afbud til værten.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.