Generalforsamling 2015

Referat af ordinær Generalforsamling søndag d. 15. marts 2015 kl. 16.00

24 deltagere
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Kim Jensen valgt

2. Formandens beretning
Steve fortalte om årets gang i foreningen og takkede bestyrelse og medlemmer for godt arbejde og opbakning. Særlig tak til Preben for at slå græs på Myretuen, Hanne for div.
kreative plakater m.m.,  Nils for lektiecafe og Teddy for redigering af hjemmeside.
Hanne supplerede beretningen med kort referat af Landdistriktsudvalgets opgaver og midler, som vi kan søge. Hanne sidder med i udvalget for område Nord.  Referater kan ses på kommunens hjemmeside: ’kalundborg.dk’ – ’Politik’ – ’Dagsorden og beslutningsreferat’. For forslag til udvalget kan Hanne kontaktes.
Beboerforeningen er med i Landdistrikternes Fællesråd – ønsker man orientering herfra kan Hanne kontaktes.

3. Regnskab
Hanne gennemgår regnskabet. Der har i 2014 været 89 medlemmer.
Regnskabet for 2014 godkendt

4. Indkomne forslag
Flemming Skals foreslog at vi med børn fra byen klipper julepynt og pynter op på biblioteket. Flemming vil gerne stå for det. Måske kunne spejderne være med? Flemming finder en dato og beboerforeningen betaler for papir og småkager. Vibeke forelægger ideen for biblioteksgruppen ved deres næste møde.

5. Fastsættelse af kontingent for 2016
Uændret – altså kr. 100,- pr. voksen medlem.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hanne og Kia
Hanne Blond blev genvalgt. Henrik Dæncker og Asbjørn Larsen stillede begge op til bestyrelsen. Henrik blev valgt til bestyrelsen og Asbjørn blev valgt til suppleant.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Connie Hvidtfeldt og Xiaoling An blev valgt

8. Valg af revisor
Flemming Skals valgt

9. Valg af revisorsuppleant.
Teddy Pedersen valgt

Evt. (ideer, ønsker, ris og ros)
Forslag om bænk til Baunen.
Vi fulgte op på Landdistriktsmidlerne og der var forslag om ny grill (den vi fik sidste år er revnet) + festtelt. Redskabsskur til telt og havetraktor.
Forslag til Kaffekurv-tur til Baunen, hvor vi fik historien om Baunen.
Forslag om at Eskebjergs motionister slår sig løs på fællesdag, hvor der bliver løbet, cyklet, gået, kørt på alle måder man ku’ finde på! Steve foreslår at det bliver på beboerforeningens genfødselsdag (Generalforsamling for valg af bestyrelse 19.3.2006 – ekstraordinær Generalforsamling for revidering af vedtægter 1.10.2006). Der skal selvfølgelig være en sjov præmie.

Referat: Anne Busser Madsen

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.